Innenriks

Vil ha null togforsinkelser

Målet om at 91 prosent av togene skal være punktlige, må økes til 100 prosent. Det mener Miljøpartiet De Grønne.

Ideen om en «nullvisjon for togforsinkelser» har MDG hentet fra sitt søsterparti i Sverige, som har foreslått å heve ambisjonene slik:

95 prosent punktlige tog i 2020.

97 prosent punktlige tog i 2023.

En punktlighet «som tilsvarer den i Japan og Sveits» i 2028.

– Er det ikke naivt å tro på null togforsinkelser i et land med så ekstreme værforhold som Norge?

– Nei, det er viktig å ha et mål og en overordnet visjon om å nærme seg null, svarer nasjonal talsperson Arild Hermstad.

– Vi vet at værforholdene vil bli mer ekstreme i framtida på grunn av klimautslipp og klimaendringer som allerede er underveis, men det betyr bare at vi må satse mer på tiltak som gjør jernbanen mindre sårbar, fortsetter han.

Les også: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

Har hevet målet

Siden i fjor har Bane NOR økt sitt punktlighetsmål fra 90 til 91 prosent.

– Vi ønsker at togene skal være så punktlige som mulig for at de reisende skal ha et best mulig tilbud. I fjor var målet 90 prosent og vi klarte å overgå det, konstaterer pressesjef Thor Erik Skarpen.

Så langt i år har punktligheten for persontogene vært på 88,1 prosent.

– Vi lover å jobbe hardt for å bedre punktligheten for de reisende, sier Skarpen om dette.

Saken fortsetter under bildet.

HAR EN VISJON: Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad. FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sveits europamester i tog

Når MDG ser til Sveits, har det sine grunner. I European Railway Performance Index 2017, som Boston Consulting Group står bak, kåres Sveits til det beste jernbanelandet i Europa.

I Sveits regnes et tog som forsinket hvis det kommer 3 minutter eller mer etter planlagt ankomst. Her til lands regner Bane NOR et tog som forsinket først hvis det kommer minst 3 minutter og 59 sekunder for sent til sin endestasjon.

For å kunne sammenligne punktligheten i de to landene, har derfor Bane NOR på Dagsavisens oppfordring, sett på i hvor stor grad norske tog kommer innen 3 minutter etter planlagt ankomst.

Beregningene avdekker følgende:

I 2017 var 89,0 prosent av persontogene i Sveits punktlige, mens 86,1 prosent av persontogene i Norge (mellom mandag og fredag) var det samme.

I 2016 var det henholdsvis 88,8 og 86,3 prosent punktlige persontog i de to landene.

I 2015 var punktligheten nær identisk med henholdsvis 87,8 og 87,6 prosent punktlighet.

I 2014 var Norge faktisk så vidt bedre enn Sveits, med 87,8 mot 87,7 prosent punktlighet.

Skarpen tar forbehold om at «det kan være ulike måter å regne på».

– Så tallene er ikke nøyaktige, men de gir en god pekepinn, mener han.

Skarpen mener derfor at sveitsisk punktlighet «absolutt er innen rekkevidde for Norge.»

– Vi kan innta europatoppen dersom ambisjonene i Nasjonal transportplan følges opp.

Les også: Bråk om billigtog

– Et politisk spørsmål

– Hva synes Bane NOR om en nullvisjon for forsinkelser?

– Spørsmålet om nullvisjon blir et politisk spørsmål, svarer Skarpen.

– God kapasitet i linjenettet med dobbeltspor og god satsing på vedlikehold blir i så fall veldig viktig. I tillegg at vi ikke blir påvirket av ekstremvær, tilføyer han.

I European Railway Performance Index 2017 blir forøvrig også Tyskland kåret til et bedre jernbaneland enn Norge. Bane NORs regnestykker viser like fullt at både norske person- og godstog de siste årene har vært minst like punktlige som tyske. Bane NOR har ikke sammenlignbare tall for Japan.

Saken fortsetter under bildet.

Ikke akkurat Østfoldbanen...  Japan trekkes fram som et forbilde av MDG. Togene som brukes der, slik som dette, innbyr ikke til forsinkelser.

Ikke akkurat Østfoldbanen... Japan trekkes fram som et forbilde av MDG. Togene som brukes der, slik som dette, innbyr ikke til forsinkelser. Foto: Shizuo Kabayashi/NTB scanpix

Les også: - Det virker usannsynlig at dette har vært en redelig anbudskonkurranse

Ba om unnskyldning

MDG viser til en artikkel i Teknisk Ukeblad når Japan trekkes fram som et forbilde. Her går det fram at en gjennomsnittlig forsinkelse i Japan er på mindre enn ett minutt. Selv de minste avvik blir tatt alvorlig. I fjor ba ledelsen i Tsukuba Express i Tokyo om unnskyldning etter at et tog gikk fra stasjonen 20 sekunder før oppsatt tid.

Også NSB har beklaget avvik, senest i september da om lag 70 passasjerer ble sittende fast på Sørlandsbanen i sju timer.

– Poenget er at en nullvisjon for togforsinkelser gjør det åpenbart for alle at man ikke kan drive å flikke på gamle systemer til evig tid, slik som har vært gjennomgangstonen i Norge, sier Hermstad.

– En offensiv visjon forplikter regjeringen til å øke investeringene. I dag har både togselskaper og passasjerer blitt vant til at det ikke er så nøye om man rekker fram i tide. Dette må ta slutt.

Les også: Bare seks av ti EU-borgere mener togene er punktlige nok

De beste toglandene

* I European Railway Performance Index 2017 fra Boston Consulting Group, kåres Sveits til det beste jernbanelandet i Europa.

* Både punktlighet, øvrig kvalitet og sikkerhet er blant kriteriene som ligger til grunn for dette.

* I indeksen er landene plassert i tre ulike nivåer, ut i fra standarden på jernbanetilbudet.

* I tillegg til Sveits er også Danmark, Finland, Tyskland, Østerrike, Sverige og Frankrike, i nevnte rekkefølge, plassert i øverste nivå.

* Norge havner i andre nivå, etter Storbritannia, Nederland, Luxembourg, Spania og Tsjekkia, men foran Belgia og Italia.

* Nederst i tredje nivå er Bulgaria.

* Sammenlignet med indeksene for 2012 og 2015, konstaterer Boston Consulting Group en bedring i togtilbudet både i Danmark, Finland og Norge, mens det er blitt noe dårligere i Sverige.

Mer fra Dagsavisen