Innenriks

Bare seks av ti EU-borgere mener togene er punktlige nok

Også i land med konkurranseutsatt jernbane er mange misfornøyde.

I EU er det bare i Romania, Bulgaria, Frankrike og Hellas at folk er mindre fornøyde med togenes punktlighet og regularitet, enn hva som er tilfellet i Sverige. Konkurranseutsettingen av jernbanen i Sverige startet for 30 år siden, og SJ er nå bare ett av flere selskaper som kjører på svenske skinner.

Dette går fram av EU-undersøkelsen «Flash Eurobarometer 463», basert på svar fra 25.537 personer intervjuet i januar og februar.

Latvierne er de som mener det er minst grunn til å klage. Der sier 85 prosent at de er fornøyd med punktligheten og regulariteten til togene. Hakk i hæl følger østerrikerne (83 prosent) og irene (82 prosent).

Les også: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

Langt nede på lista

De tre EU-landene med lengst erfaring med konkurranseutsetting og hvor den har størst omfang, er Storbritannia, Tyskland og Sverige. Det viser en rapport fra Cerre (Centre for Regulation in Europe) fra 2016.

Sverige startet med konkurranseutsetting i 1988, mens Storbritannia og Tyskland begynte med dette i 1996.

Blant de 27 EU-landene med jernbane (Malta og Kypros har ikke), havner Storbritannia på 10.-plass på lista over hvor fornøyde innbyggerne er med punktligheten og regulariteten til togene i hjemlandet. 69 prosent av britene sier at de er fornøyde. Tyskland og Sverige havner på en delt 22.-plass. Der er 49 prosent fornøyde.

Deretter følger Hellas, Frankrike, Bulgaria og nederst Romania, hvor bare 42 prosent er fornøyde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterk passasjervekst

Julie Runde Krogstad er forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun advarer mot å lese for mye ut av den nye EU-undersøkelsen.

– Man kan ikke sette en direkte sammenheng mellom konkurranseutsetting og punktlighet/regularitet. Dette kommer an på ganske mye annet, som infrastruktur, utnyttelse av jernbanen og størrelsen på den.

Krogstad påpeker også at undersøkelsen viser de spurtes forventninger ut ifra togtilbudet som finnes. Ser man på tall for faktisk punktlighet, vil bildet være et annet. I European Railway Performance Index for 2017, kommer for eksempel Latvia dårligere ut.

EU-undersøkelsen avdekker dessuten at latvierne er den nasjonen som reiser minst med tog i Europa, og at jernbanesystemet der er bare halvparten så stort som det norske.

– Da er det kanskje ikke så rart at de er minst misfornøyde, sier Krogstad.

Ifølge Cerre-rapporten har det vært sterk passasjervekst både i Sverige, Storbritannia og Tyskland, men det er også tilfellet for Frankrike, som ikke har konkurranseutsatt jernbanen i særlig grad.

– Rapporten argumenterer derfor med at det ikke er en direkte sammenheng mellom passasjervekst og konkurranse. Passasjervekst er også avhengig av en del andre faktorer enn operatørene, påpeker Krogstad.

Cerre konkluderer like fullt med at konkurranseutsettingen har vært en suksess, primært på grunn av betydelige kutt i de offentlige kostnadene for togtilbudet.

Også i Norge har det vært en sterk vekst i antallet togreisende. Bare i 2017 økte antallet togreiser med 6,3 prosent, sammenlignet med 2016. I første kvartal i år reiste 6,8 prosent flere med toget enn i samme periode i fjor, ifølge NSB.

Saken fortsetter under bildet.

konkurranse i Tyskland: Heller ikke tyskerne er spesielt imponerte over togenes punktlighet og regularitet. Der er statseide Deutsche Bahn fortsatt suverent størst. FOTO: SILAS STEIN/NTB SCANPIX

Tyskerne er ikke spesielt imponerte over togenes punktlighet og regularitet. Der er statseide Deutsche Bahn fortsatt suverent størst. Foto: Silas Stein/NTBscanpix

Les også: SJ krever omkamp om Sørlandsbanen

Storstilt opprusting

Britiske Go-Ahead, som overtar Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen fra desember neste år, baserer sine regnestykker på en fortsatt sterk vekst i passasjertallene. Bedre infrastruktur vil gjøre det enklere for Go-Ahead å lykkes. Bane NOR bruker nå over 800 millioner kroner på å gjøre Sørlandsbanen mer driftssikker. Go-Ahead vil blant annet nyte godt av ny kontaktledning fra Stavanger til Kristiansand.

Kanskje det kan bidra til at Go-Ahead får et annet rykte her i Norge enn i hjemlandet Storbritannia. Der har selskapet blitt slaktet i flere passasjerundersøkelser.

Go-Ahead er på ingen måte alene om å kjøre tog i Storbritannia. Ifølge Cerre-rapporten var det et titall selskaper som sto bak togtilbudet på de konkurranseutsatte strekningene der i 2016.

De 25.537 spurte i den nye EU-undersøkelsen har også svart på andre spørsmål om jernbane, alt fra standarden på renholdet til hvor enkelt det er å få kjøpt billetter. Når det gjelder den generelle tilfredsheten med togtilbudet, topper østerrikerne lista, foran irene og portugiserne.

Her ender Storbritannia på 6.-, Sverige på 12.- og Tyskland på 19.-plass. Bulgaria er sist.

En lignende undersøkelse ble gjennomført i 2013. Siden har både latviere og østerrikere blitt mye mer fornøyd med punktligheten og regulariteten til togene. Økningen er på henholdsvis 11 og 10 prosent.

I Tyskland har andelen fornøyde økt med 1 prosent, i Sverige har den gått ned med 1 prosent, mens den i Storbritannia har den gått ned med 4 prosent.

Les også: – NSB har lagt forholdene til rette for Go-Ahead