Innenriks

Regjeringen utvider fedrekvoten igjen – møter protester fra Jordmorforbundet

Forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup advarer regjeringen mot å redusere mors mulighet for permisjon etter fødsel.

Mor må få nok tid for spedbarnets skyld før far overtar, mener Jordmorforbundet.

Av: Aslak Bodahl/ANB

Regjeringen varsler at fedrekvoten vil bli utvidet fra 15 til 19 uker for de som velger å få utbetalt 80 prosent lønn. Det betyr at ukene til fri fordeling reduseres fra 26 til 18 uker.

– Fedrekvoten er viktig og riktig, men nå skjer det på bekostning av helsen til barnet og mor. Det vil til syvende og sist ramme både mor, far og barnet. Fedrekvoten er for lang med dette forslaget, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: NHO: Mor og far må dele foreldrepermisjonen likt

Reverserer likestilling

Fedrekvoten ble i sommer utvidet til 15 uker som et ledd i en tredeling av foreldrepermisjonen. For nybakte foreldre som velger å forlenge permisjonen og få utbetalt 80 prosent lønn, fordeles foreldrepengeperioden med 15 uker til mor, 15 uker til far og 26 uker til fri fordeling.

Det nye forslaget fra regjeringen er å utvide mor og fars kvoter til 19 uker og ha 18 uker til fellesperioden.

– Vi vil advare mot å redusere mors mulighet for permisjon etter fødsel. Det regjeringen foreslår nå reverserer likestillingen for kvinner, mener Schjelderup.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Regjeringens forslag vil reversere likestillingen, mener leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet. Foto: Kristin Henriksen/NSF/ANB

– For å følge nasjonale anbefalinger for amming som krever åtte måneders permisjon, ser vi som jordmødre at kvinner i stor grad tar ut ulønnet permisjon for å få det til. Konsekvensen er at kvinner taper livslønn, sykerettigheter og pensjon og står igjen som den store taperen på likestilling. Kvinner tjener også betraktelig mindre i typiske kvinneyrker. Dette er svært uheldig, sier hun.

Les også: Ja, vi elsker pappapermen

Helsen til mor og barn

Schjelderup er også bekymret for den synkende ammefrekvensen i Norge. Etter hvert som mors uker går ned, synker ammefrekvensen proporsjonalt med antall uker som mor mister, viser forskning.

– Amming er veldig viktig for helsen til både mor og barn, minner hun om.

– For spedbarnet som har begrenset med immunceller fram til de er to år gamle, er de helt avhengig av mors immunceller som overføres gjennom melken. Dette er med på å forhindre at babyer blir alvorlig syke så lenge de ammes. Hjernen utvikles også optimalt gjennom melken, og helsen til mor og barn styrkes proporsjonalt med ammetid, forklarer Schjelderup.

På forbundets Facebook-sider har regjeringens forslag blitt møtt med sterk misnøye. «Sinnsykt! Dette blir mer ulønnet permisjon,» lyder en av reaksjonene. «Lurer veldig på hvilken tankegang denne gjengen har som klarer å rettferdiggjøre dette?» skriver en annen.

Les også: Kamp om barnetrygden i Høyre 

Én måned sammen

Skal fedrekvoten forlenges, må det ikke skje på bekostning av mors mulighet til permisjon, mener Jordmorforbundet, som i stedet anbefaler at foreldre får én måned permisjon sammen rett etter fødsel i forbindelse med en økt fedrekvote.

– Det er da mor har behov for mest støtte. Det vil styrke samarbeidet i hjemmet og legge til rette for sunn arbeidsdeling og en trygg og sterk tilknytning med barnet for begge foreldrene, sier hun.

– Opprøret og protestene mot endringene skyldes at mor må få nok tid for spedbarnets skyld før far overtar. Fagmiljøene – jordmødre, leger, helsesøstre, psykologer – er enige om at mødre som ønsker det bør kunne velge å være nær barnet sitt hele døgnet i de første åtte månedene, sier Schjelderup.

Les også: Tar du lang pappaperm, gjør du mer husarbeid senere 

Samme regler

Forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Høyres Tage Pettersen sier at hensikten med endringen er at ordningen med tredeling av foreldrepengeperioden fra i sommer med full lønn også skal gjelde ved 80 prosent uttak.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Høyres Tage Pettersen forsvarer permisjonsendringen. Foto: Arne Ove Bergo

– Dersom man har satt av 15 uker til far og mor med full lønn utbetalt i permisjonstiden, blir det 19 uker på hver av foreldrene dersom man velger å få 80 prosent av lønnen utbetalt. Det vil være underlig dersom tredelingen skal gjelde for 100 prosent uttak og ikke for 80 prosent, skriver han i en sms til ANB.

– Innvendingene fra Jordmorforbundet er en generell kritikk av tredelingen. Om det er 100 prosent eller 80 prosent uttak er ikke relevant sånn sett, mener Tage Pettersen. (ANB)