Innenriks

Ingen løfter om hjelp til Morgan, som taper på å jobbe

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har ingen planer om å ta nye grep for at uføretrygdede ikke skal tape på å jobbe.

Tirsdag skrev Dagsavisen om uføretrygdede Morgan Linnerud og hans kamp mot Nav-systemet. 55-åringen har opplevd at hans totaløkonomi ble dårligere av å jobbe. Da han skaffet seg en deltidsstilling på egen hånd, ble trygda kuttet med nærmere 50 prosent og barnetillegget fjernet. Begrunnelsen var at han hadde oversteget fribeløpet man kan tjene uten å få reduksjoner i ytelsene fra Nav.

– Jeg tjener på å sitte hjemme. Er det ikke smartere å ha meg i jobb så jeg kan betale skatt? Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse systemet og klare meg selv. Nå blir jeg sosialklient, uttalte Linnerud.

Dagsavisen mener: Nav-systemets uføre

Ministerens svar

Etter at saken sto på trykk, har mange uføretrygdede tatt kontakt og fortalt at de kjenner seg igjen i Linneruds beskrivelse av virkeligheten. Anniken Hauglie (H) er statsråden som har ansvaret for dette feltet.

– Morgan Linnerud vil gjerne ha svar på hvorfor det er mulig for en uføretrygdet å tape penger på å jobbe. Hva svarer du?

– Det er viktig å huske at det systemet vi hadde før, var ekstremt urettferdig. Tjente man én krone over inntektsgrensen, kunne man miste svært mye og gå ned i uføregrad. Det var et veldig dårlig system for dem som ville utnytte restarbeidsevnen, sier arbeids- og sosialministeren.

Hun fortsetter:

– Da uførereformen kom, som ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen og implementert av Solberg-regjeringen i 2015, gikk man bort fra et system der man kunne tape mye, og til og med alt, på å jobbe. Tjener man mer enn fribeløpet i dag, avkortes ikke trygdeytelsene helt. Du får beholde en del av trygda, og du bevarer uføregraden. Derfor vil man beholde mer penger når man jobber. Vi har sett beregninger som viser at rundt halvparten av de uføretrygdede får mer igjen i dag enn da man hadde det gamle systemet. I stort fungerer reformen slik Stortinget forutsatte.

– Linnerud mistet barnetillegget da han begynte å jobbe. Barnebidragsgjelda øker, og han har også større utgifter når han jobber. I sum taper han på å jobbe. Vil dere gjøre endringer som gjør at man totalt sett ikke kan komme dårligere ut av å jobbe?

– Barnetillegg gis til uføre som ikke kan jobbe og avkortes mot inntekt. Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer i barnetillegget. Stortinget vedtok disse reglene i 2015, svarer Hauglie og legger til:

– Men vi er opptatt av å tette alle hull som bidrar til at folk blir stående i en vanskelig situasjon.

Hun mener at uførereformen har hatt en del utilsiktede konsekvenser. At man kan miste diverse behovsprøvede tillegg av å jobbe, er ifølge arbeids- og sosialministeren ikke en utilsiktet konsekvens.

– Dette var noe Stortinget kjente til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke øke trygdesatsene

– Men er regelverket godt nok når mange sliter med å bedre sin økonomiske totalsituasjon hvis de jobber? Nav sier selv at det ikke er rom for å bruke skjønn og at de ikke vurderer den helhetlige økonomiske situasjonen til den enkelte når det kuttes i ytelser.

– Jeg skjønner at det virker urimelig hvis inntekten blir mindre når man jobber. Men beregninger så langt viser at det ikke er tilfellet. Halvparten av de uføretrygdede har bedre økonomi i dag enn før reformen ble innført, sier Hauglie.

Morgan Linnerud mener han er dømt til å ende opp som sosialklient med dagens regelverk.

Morgan Linnerud mener han er dømt til å ende opp som sosialklient med dagens regelverk. Foto: Jens Marius Sæther

I saken om Linnerud uttalte advokat Olav Lægreid at det er et grunnleggende problem at nivået på trygdesatsene er for lavt. Linnerud og andre uføretrygdede som får minstesats for enslige, sitter igjen med litt over 15.000 kroner utbetalt i måneden. Mange har boutgifter på mellom 10.000 og 13.000 kroner.

– Vil regjeringen se på nivået på trygdesatsene?

– Man kan alltids diskutere om de er for lave, men vi har ikke prioritert å gjøre endringer. Vi har prioritert å gi et løft til minstepensjonistene i to omganger.

– Så det er ikke aktuelt å gi uføretrygdede et økonomisk løft?

– Det er ikke noe vi har vurdert å se på nå. Vi vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Og det ser ut som at uførereformen virker etter intensjonen, selv om det er for tidlig å felle noen endelig dom.

Hauglie viser til en analyse av reformen som Nav la fram onsdag. På Navs hjemmeside er overskriften på rapporten: «Uføretrygdede jobber mer etter uførereformen». Men i analysen heter det også: «Vi ser at uførereformen totalt sett ikke har påvirket sannsynligheten for at de uføretrygdede er i arbeid.»

Arbeiderpartiet krever svar

Lise Christoffersen, pensjonspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, reagerte kraftig på saken om Linnerud. Hun har sendt skriftlig spørsmål til Hauglie og spurt om hva arbeidsministeren vil gjøre for å unngå at folk havner i slike «fattigdomsfeller» i framtida.

– Her har man en person som tross arbeidsskade ønsker å jobbe, men som rammes av en åpenbar fattigdomsfelle. Det er urettferdig og ikke velferdssamfunnet verdig, uttalte Christoffersen.

På spørsmål om hva hun skal svare Ap, sier Hauglie:

– For regjeringen har det vært viktigst å implementere uførereformen i tråd med et samlet stortings intensjon, og rette opp i de utilsiktede konsekvensene av den.

Linnerud har havnet i et økonomisk uføre etter at Nav-ytelsene ble kraftig redusert. Han klaget på vedtaket og fikk til svar at Nav har 12 måneders behandlingstid. Linnerud er nå sykmeldt.

I tre måneder har han forsøkt å få økonomisk hjelp fra sosialkontoret.