Innenriks

Sier nei til nye palmeolje-plantasjer

Indonesia stanser etableringen av nye palmeoljeplantasjer samtidig som regjeringen vil øke bruken av biodrivstoff.

Så langt henger det ene sammen med det andre, ettersom 46 prosent av biodrivstoffet som omsettes i Norge, er basert på palmeolje, ifølge Miljødirektoratet.

Den andelen burde ha vært på 0 prosent, mener SVs Lars Haltbrekken.

– Når regjeringen nå planlegger å stille krav om bruk av biodrivstoff i flytrafikken, må den i det minste sørge for at det ikke skjer med palmeolje. Hvis ikke frykter vi at regjeringens klimapolitikk igjen ødelegger regnskog og gir økte utslipp, sier han.

– God nyhet

Det er Indonesias president Joko Widodo som nå har stanset all etablering av nye palmeoljeplantasjer de kommende tre årene. Dette skjer etter at store skogområder ment for samme formål, brant i 2015, noe som førte til at både Indonesia og nabolandene ble innhyllet i røyk i flere måneder.

– Stansen i nye palmeoljeplantasjer i Indonesia er en svært god nyhet som vi håper vil få stor betydning. Dette viser også at problemene med palmeoljeproduksjonen kan bli tatt på alvor, sier Haltbrekken, som selv nylig besøkte Indonesia.

– Det viktige nå er at land som Norge støtter opp om denne utviklingen. De siste årene har regjeringen gjort det motsatte gjennom en dramatisk økning i forbruket av palmeolje, noe som har bidratt til regnskogsødeleggelse og økte utslipp av klimagasser, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fra 1 til 30 prosent

I fjor ble det solgt 317 millioner liter palmeoljediesel til bruk i veitrafikken i Norge, ifølge Regnskogfondet.

Hvis regjeringen lykkes med sine ambisjoner, vil biodrivstoff også bli vanlig i flytrafikken i årene framover. Fra neste år skal 1 prosent av det totale drivstoffsalget være miljøvennlig, og fram mot 2030 skal andelen øke til 30 prosent, kunne NRK melde mandag.

– Dersom regjeringen skal gjennomføre sin ambisiøse plan, kan det føre til at palmeolje kommer inn som biodrivstoff. Palmeolje er den råvaren som har høyest negativ klimaeffekt, advarte teamleder i Regnskogfondet, Nils Hermann Ranum i den anledning.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) svarte slik på denne utfordringen:

– I et lengre perspektiv ligger det store muligheter for norsk næringsliv med tanke på produksjon av bærekraftig biodrivstoff her i Norge.

Men Haltbrekken konstaterer at regjeringen allerede sliter med å levere.

– Stortinget vedtok før sommeren, med Venstres stemmer, å fase ut palmeolje i biodrivstoff i offentlige anbud. Fortsatt har ikke regjeringen satt i verk tiltak for å sikre at dette skjer. Tvert imot doblet palmeoljeforbruket seg i fjor. Det er på høy tid at regjeringen sikrer at det norske drivstoffmarkedet blir fritt for palmeolje.

Mer fra Dagsavisen