Innenriks

Røde Kors etterlyser bedre innsats i eldreomsorgen

Mange eldre er hindret fra å delta i storsamfunnet, og føler seg ensomme. Det skriver Røde Kors i en rapport offentliggjort mandag.

OSLO  20160909.
Den nye generalsekretæren, Bernt Apeland  i Røde Kors.


Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ifølge Røde Kors' besøksvenner forteller mange av de eldre at de er underernært på flere områder. Det skal være snakk om manglende matlyst, men også mangel på sosial og fysisk kontakt.

Rapporten trekker også fram tall fra en rapport skrevet for The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine av en gruppe norske leger, som fulgte 700 pasienter fordelt på 47 norske sykehjem. Av disse døde 46 prosent med moderate eller store smerter.

Rapporten peker på manglende bemanning som en mulig årsak, og peker på at det på om lag 900 sykehjem i Norge er fordelt 360 legeårsverk.

– At eldre må leve de siste årene i livet uten tilfredsstillende omsorg, aktivitet og helsehjelp er uholdbart, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Røde Kors etterlyser en større innsats for å bedre eldreomsorgen i Norge, og kommer med flere konkrete forslag.

– Vi ser at vi med enkle grep kan gjøre mye for å forbedre situasjonen for eldre i Norge. Vi foreslår blant annet flere tilpassede aktiviteter, mer og velsmakende mat, sier Apeland.

Han sier også at mye kan gjøres bedre i samarbeidet mellom det frivillige og det offentlige.

– Vi etterlyser at det blir opprettet faste kontaktpersoner mellom frivilligheten og det offentlige. Dette kan gi forutsigbarhet av frivillig aktivitet og bedre utnyttelse av frivillige krefter. (NTB)