Innenriks

Ny tre-enighet

Trær renser lufta, demper flommer, hindrer ras og fanger CO2. Nå skal de få lønn som fortjent.

I forbindelse med klimatoppmøtet Global Climate Action Summit i San Francisco, har 45 byer verden rundt forpliktet seg til å ta bedre vare på både sine parktrær, skogene nær byene og også tropiske skoger. Oslo er en av disse byene.

– Skogens rolle som klimaløsning er kraftig underkommunisert. Derfor er det riktig og viktig at Oslo støtter dette initiativet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Hva byene og deres millioner av innbyggere gjør, har betydelige konsekvenser for skogen, påpeker klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les også: NATO-styrker tvinges over på veien

44 millioner kroner

Begge de to politikerne var til stede under klimatoppmøtet i San Francisco, som ble avsluttet i går. Der ble det også klart at Norge vil bidra med inntil 44 millioner kroner over tre år, til skogbevaringsinitiativet, som har fått navnet Cities4Forests.

– Jeg er glad for at Oslo slutter seg til dette nettverket. Oslo er et godt eksempel på en by som ivaretar egen skog. I dette nettverket kan de bli en viktig aktør, også for å ivareta tropisk regnskog, sier Elvestuen.

– Byene, med sine forbrukere, politikere og bedrifter, har stor makt og innflytelse. De tropiske skogene påvirker klimaet over hele jordkloden. De lagrer enorme mengder med karbon, men de er også en stor kilde til klimagassutslipp hvis de hogges ned. Derfor er det så viktig å få nye krefter med i kampen for å stanse avskogingen, fortsetter han.

– Vi har en offensiv innkjøpsstrategi som skal sikre at byen ikke kjøper varer og tjenester som bidrar til avskoging i tropiske skoger, responderer Johansen.

Det betyr på ingen måte at trærne innenfor Oslos grenser blir oversett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Tar vare på skogene

– Vi tar vare på skogene i Oslo, både som næringsgrunnlag, som populært sted for rekreasjon og fritid, som «vannlager» for byen og som levested for et rikt naturmangfold, sier Johansen.

Her kan nevnes at Oslo har ivret for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka. Det samme har Elvestuen, et arbeid han har tatt videre etter at han inntok statsrådsposten.

Arbeidet til Cities4Forests skal koordineres av World Resources Institute. Det amerikanske miljøinstituttet skal blant annet bistå med «helsesjekk» av eksisterende trær, råd om hvor nye trær bør plantes og hvordan byene bør gå fram når de skal kjøpe materialer av tre og papir, for å få tak i de mest bærekraftige produktene.

Blant de 45 byene som omfattes av Cities4Forests, er det hele 18 amerikanske byer, blant dem Los Angeles og Washington. Også byer i Afrika og Asia, i tillegg til Europa, er med, blant dem Johannesburg og Jakarta.

Les også: Slik kom Norge godt ut av finanskrisen (DA+)

Mer fra Dagsavisen