Innenriks

Verden følger i Norges hjulspor

Nordmenn har lagt sin elsk på elbilen. Nå følger resten av verden etter.

Bilde 1 av 3

Så sent som i 2010 var det bare noen tusen elbiler i hele verden. Nå er det snart 180.000 bare i Norge.

Åtte av dem tilhører Bilkollektivet i Oslo.

– Så fort vi får tilgang til flere parkeringsplasser med lademuligheter, vil antallet øke. Allerede til våren kan 15-20 prosent av våre nær 350 biler være elbiler, opplyser direktør Morten Munch-Olsen til Dagsavisen.

På verdensbasis har antallet elbiler økt til over fire millioner, én million flere enn i fjor.

Prognosene tilsier at elbil nummer fem millioner vil bli solgt allerede i løpet av mars neste år, og at kjøperen trolig vil være kineser.

Dette viser analyser fra Greenpeace Unearthed og ECIU, Det europeiske nettverk av innovative universiteter.

Les også: Med norsk forskning kan elbiler få 1000 kilometers rekkevidde

Satser tungt

Av de samme analysene går det også fram at veien er vidåpen for videre vekst i verdens elbilbestand:

* Norge har satt seg som mål at det ikke skal selges noen nye fossilbiler innen 2025. Nå har også 16 andre land, blant dem Kina, og et stort antall byer, satt seg lignende mål om å fase ut fossilbilene til fordel for nullutslippsbiler.

* Bilprodusentene planlegger å satse flere hundre milliarder kroner på å utvikle elbilen videre, og utvalget av elbil-modeller vil mer enn dobles, til nær 350, fram mot 2025.

* Prisen på batterier til elbilene er blitt redusert med nær 80 prosent siden 2010. Det er ventet at prisen vil fortsette nedover i årene framover.

* I land som Storbritannia, USA og Kina skal det brukes milliarder av kroner på å bygge millioner av nye ladepunkter for elbiler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tema på toppmøter

Som om ikke alt dette var nok, denne uka skal politikere og næringslivsledere diskutere hvordan de ytterligere kan akselerere innfasingen av elbiler, under klimatoppmøtet Global Climate Action Summit i San Francisco i USA. Vår egen klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V), er blant deltakerne der.

Samtidig arrangeres World Zero Emission Vehicle Summit i Birmingham i England, på initiativ fra statsminister Theresa May.

Også oljeselskapene har innsett at bensintanken blir stadig mindre viktig. Både BP, ExxonMobil, OPEC og Equinor/Statoil har oppjustert sine prognoser for veksten i antallet elbiler i årene framover. Førstnevnte oljeselskap regner nå med at det vil være 210 millioner elbiler i verden i 2035.

Skal det slå til må det i gjennomsnitt selges om lag 12 millioner elbiler i året de kommende årene.

– Myndighetene gambler

Likevel er det ikke gitt at elbilene vil fortsette å spre seg som løvetann. Det har de allerede erfart i Danmark. Etter at politikerne der gjeninnførte registreringsavgift på elbiler i januar 2016, stupte salget. Registreringsavgiften ble etter hvert redusert, men likevel økte antallet elbiler i vårt naboland med bare drøyt 100 i fjor, ifølge det danske nettidsskriftet Ingeniøren.

Nå kan elbilen oppleve et lignende tilbakeslag her i Norge på grunn av planer om bompengeordninger i Oslo og andre byer.

– Når norske myndigheter nå begynner å trappe ned elbilfordelene, gambler de med elbilutviklingen, mener generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Ifølge vår spørreundersøkelse Elbilisten 2018, blant 9.500 elbileiere, oppgir 39 prosent at de ikke ville kjøpt elbil uten gratis bompassering. Dette er den viktigste lokale fordelen som overbeviser flest til å bytte til elbil.

I dag deltar Bu under møtet som finner sted i Birmingham. Der skal hun blant annet møte den britiske transportministeren.

– Det er stadig økt politisk trykk for å få fortgang i elektrifiseringen av transportsektoren. Utfordringen for norske myndigheter er at vi er en del steg foran resten av verden og må finne ut hvordan vi skal gå videre uten å ha så mange andre å skjele til, påpeker Bu.

Les også: Nøler med laderutbygging

– Massemarked raskt

Hun er krystallklar på hvordan hun mener denne utfordringen bør møtes.

– Jobben nå består i å bygge ut ladeinfrastruktur for et massemarked raskt, og det har ingen gjort før. Vi må ha et skikkelig løft på utbyggingen av hurtigladestasjoner slik at alle fram mot 2025 har en reell mulighet til å velge elbil, anbefaler Bu.

– Lading i fellesgarasjer må det også tas tak i på nasjonalt plan. Norske myndigheter bør dessuten utnytte markedssituasjonen bedre internasjonalt, fortsetter Bu.

– Vi kan bygge ny industri som for eksempel batterifabrikk med fornybar vannkraft, slik at produksjonskapasiteten kan økes. Dette er noe blant annet britiske myndigheter har høyt på dagsorden nå som de har satt trykk på elbilpolitikken sin.

Også Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet ser på mangelen på ladestasjoner som et vesentlig hinder for en videre elektrifisering av bilparken.

– Oslo kommune har lovet å tilrettelegge for 600 flere parkeringsplasser forbeholdt bildeling. Vi håper de kommer fort og at mange av dem blir med muligheter for lading av elbiler.

Ladestasjoner er også noe som opptar regjeringen. Så sent som søndag uttalte statsminister Erna Solberg (H) følgende til VG:

– Vi ønsker at elbil skal bli familiens førstebil, nå er den ofte nummer to. Derfor må kommunene legge til rette for mange flere ladestasjoner når de planlegger utbygging. Det vil vi gripe fatt i, i hver kommune.

Mangel på elbiler

I fjor ble det solgt i overkant av 41.000 elbiler i Norge.

– I år anslår vi at det blir over 50.000, sier Bu.

– Samtidig står over 30.000 nordmenn på ventelister for nyere modeller. På kort sikt er det leveringssituasjonen som begrenser markedet. Etterspørselen er større enn hva bilprodusentene klarer å levere, påpeker Bu.

– Hittil i år har det totale personbilsalget gått ned med 1,9 prosent, samtidig som elbilsalget har økt med 37 prosent, tilføyer hun.

Bilkollektivet i Oslo responderer på dette på sin egen måte. I disse dager inkluderes nemlig både elsykler og lastesykler med elmotor i deres kjøretøyflåte.

– I et miljøperspektiv er det viktig å legge til rette for både gange, sykling og bruk av kollektivtilbud. Hvis vi kan erstatte de minste bilene våre med elsykler, vil det være helt i tråd med vårt formål, sier direktør Morten Munch-Olsen.

Denne miljøtankegangen kommer også til uttrykk ved at Bilkollektivet nå «så å si» har faset ut alle sine dieselbiler, og at omtrent en tredel av alle bilene deres er hybridbiler.

Les også: Tesla beskyldes for fagforeningsknusing: – Det er en fryktkultur

Enklere kjøretøy

* Både det å produsere og vedlikeholde elektriske biler er mindre arbeidskrevende enn hva som er tilfellet for konvensjonelle bensin- og dieselbiler, går det fram av en artikkel på Euraktiv.com.

* Biler med forbrenningsmotor inneholder seks ganger flere bevegelige deler enn elektriske biler.

* Elektriske biler trenger dermed omtrent 60 prosent færre reservedeler enn det som er tilfellet for bensin- og dieselbiler.

Mer fra Dagsavisen