Nøler med laderutbygging

Færre enn hver femte kommune som kan få støtte til bygging av hurtigladere, har så langt søkt om det.

 

Det var i september at Enova lanserte ordningen som innebærer inntil 200.000 kroner i støtte per hurtiglader, ved bygging av nye ladere av denne typen.

Tilbudet er rettet mot 287 kommuner hvor det på det aktuelle tidspunktet var færre enn to hurtigladere.

Men fortsatt er det slik at elbileiere i mange av disse kommunene må til nabokommunen eller enda lenger for å finne nærmeste mulighet til hurtiglading. Så langt har Enova mottatt søknader fra bare 51 av de 287 kommunene, noe som tilsvarer 18 prosent av dem. 46 av søknadene er innvilget, resten er under behandling.

400 biler per lader

– Både offentlige og private aktører kan søke om støtte, og vi har fått søknader fra både kommuner, bensinstasjoner, bilforhandlere, bilverksteder, matbutikker og strømforhandlere, forteller kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen i Enova.

– Hva synes dere om responsen?

– Vi synes det er ganske OK respons. Det er jevne drypp av nye søknader.

Sammenlignet med det framtidige behovet, er det likevel langt igjen før Norge har et tilstrekkelig antall hurtigladere. Tall fra Norsk elbilforening, som Dagsavisen presenterte 3. juli, viser at det nå er 400 elbiler per hurtiglader i Oslo. Landsgjennomsnittet viser at 115 elbiler må konkurrere om tilgangen til hver av hurtigladerne som er offentlig tilgjengelig.

Noen måneder før Enova lanserte sin støtteordning, kom Oslo kommune med en lignende ordning rettet mot borettslag i hovedstaden. Så langt er det gitt tilsagn til bygging av drøyt 18.000 nye ladepunkter. I hvor stor grad det er snakk om hurtigladere, er ukjent.

Norsk elbilforening mener Enova bør kopiere denne ordningen og gjøre den nasjonal, for å få fortgang på tilretteleggingen for elbiler i alle landets kommuner.

– Er det aktuelt, Flathagen?

– Vi prioriterer ikke det nå. Vi har målrettet innsatsen vår inn mot hurtigladere, hvor vi skal bidra i en overgangsfase fram til det er lønnsomt og markedet driver seg selv. Ved etablering av normalladere i borettslag er det ofte ikke lønnsomheten i investeringene det står på.

– Private aktører

– En vellykket og bærekraftig overgang til utslippsfri transport, forutsetter et velfungerende marked hvor private aktører finner kommersielle løsninger, også for utbygging og drift av infrastruktur, fortsetter han.

Der er Flathagen helt på linje med Oslo Høyre.

– Høyre foreslår nå at 25 prosent av de kommunale parkeringsplassene i sentrumsbydelene skal ha lademulighet. En viss andel av dette bør være hurtigladere. Oslo bør sette ut utbygging, drift og vedlikehold av disse plassene til private bedrifter, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Han tilføyer at disse laderne må få «en fast prisstruktur» for å sikre at prisen på strømmen ikke blir for høy, og for å sikre at ferdigladede biler ikke blir stående og ta opp ladepunktene.

– Vi trenger et taktskifte i utbyggingen av ladepunkter, og etterspørselen etter lading er nå så stor at vi bør tenke nytt, fortsetter Solberg.

– Så lenge det er fortjenestemuligheter for utbyggerne av ladepunkter, vet vi av erfaring at private bedrifter er flinke til å levere gode resultater raskt. Det er også naturlig at de som kjører elbil etter hvert betaler for strømmen når de lader bilen sin på offentlige parkeringsplasser.

En av de private aktørene som allerede er i ferd med å tilrettelegge for både elbileierne og egne framtidige inntekter, er Circle K, med nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge.

– Nasjonal utrulling

– Vi er i gang med en nasjonal utrulling av et vesentlig bedre ladetilbud med langt flere stasjoner med ladetilbud, langt flere ladepunkter på hver stasjon og langt raskere lading, opplyser kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge.

– Norge trenger ladere og vi ønsker å være førende i den utviklingen. Vårt mål er at det skal bli like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel, og da må ladingen gå kjapt og uten kø.

Ved Circle Ks bensinstasjoner på Kjerlingland i Agder, Gulsvik i Buskerud og Rygge i Østfold er arealene forbeholdt elbiler allerede større enn de tradisjonelle pumpeområdene.

Til sammen har Circle K nå 115 hurtigladere fordelt på 60 stasjoner.

– I tillegg har Tesla satt opp ladere nær to av våre stasjoner, opplyser Hansen.

– Til høsten kommer de første laderne fra vår samarbeidspartner Ionity, et selskap grunnlagt av Europas største bilprodusenter, som skal bygge et nettverk av høykapasitetsladere for elektriske biler i Europa, fortsetter Hansen.

– De nye høykapasitetsladerne til Ionity har en ladekapasitet på opptil 350 kW per ladepunkt. De vil gi betydelig kortere ladetid når de neste elbilmodellene kommer på markedet.

Hansen kan så langt ikke si hvor mange av Circle Ks stasjoner i Norge som får ladere i løpet av inneværende og neste år, men forsikrer at det samlede antallet vil bli betydelig høyere enn de 60 det nå er snakk om.