Innenriks

– Fornekter økende ulikhet

– Siv Jensen er tatt på fersken i å fornekte en urovekkende økning i ulikheten i makt og rikdom i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken viser til flere eksemper på at finansministeren og Frp-lederen har benektet at ulikhetene øker her til lands:

* «Så det er rett og slett feil når representanten Bergstø prøver å framstille det som at forskjellene i Norge øker».

* «Det er ikke riktig at det er store økende forskjeller i Norge, snarere tvert imot.»

* «For det første er det ikke økende forskjeller i Norge. Jeg vil bare tilbakevise den påstanden.»

Disse uttalelsene kom Jensen med i 2016 og 2017 i forbindelse med Stortingets muntlige spørretime og en interpellasjonsdebatt.

Nå har den samme Jensen og hennes departement ansvaret for å legge fram en stortingsmelding om ulikhet og sosial bærekraft.

Denne meldingen, og en konferanse om samme tema, som ble avholdt i Oslo i forrige uke, var det SV som tok initiativet til og fikk flertall for.

Les også: Så ulike kan vi bli i Norge

– Små forskjeller

Flere rapporter har de seneste årene konkludert med at ulikhetene blir større i Norge. Det ble bekreftet under den nevnte konferansen.

– De øker ikke mye, og de øker fra et veldig lavt nivå, men de øker, påpekte økonomiprofessor Kalle Moene.

Dagsavisen har derfor spurt Siv Jensen om hun står ved de nevnte uttalelsene hun kom med i 2016 og 2017.

I en epost til Dagsavisen unnlater Jensen å svare direkte på dette spørsmålet. I stedet skriver hun følgende:

– Norge er at land med små forskjeller. Vi er helt i verdenstoppen i lav ulikhet. Slik var det i 2016, i 2017 og i dag. Men det må ikke bli en hvilepute. Noe av det viktigste vi kan bidra med er å gi folk ballast til å delta i samfunnet vårt.

Videre lister Jensen opp hvordan dette kan gjøres: Ved å satse på utdanning, arbeid, kvalifisering og et felles verdigrunnlag. Og ved å fange opp mennesker som sliter med rus og psykiatri og gi dem den nødvendige hjelpen. Dessuten ved å stille strengere krav til integreringen og at innvandrere lærer seg norsk.

– Høyere skatter, mer trygd og sosialhjelp skaper ikke flere arbeidsplasser, men er en kortsiktig løsning som kan bli fattigdomsfeller, skriver Jensen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke økende?

Dagsavisen har også spurt Jensen om hun kan dokumentere at det ikke er økende forskjeller i Norge.

Jensen svarer i stedet på denne måten:

– Som i mange andre industriland har ulikheten i Norge økt noe siden midten av 1980-tallet. Men ulikhetene har vokst mye mindre enn i land som for eksempel Sverige, Storbritannia og USA. Vi er fortsatt blant landene i verden der levestandarden er høyest og jevnest fordelt. I Norge kan spesielt høy innvandring ha bidratt til større ulikhet. SVs politikk er økt innvandring. Det er jeg sterk motstander av. Det er vanskelig å begrense økende ulikhet uten streng innvandringspolitikk. Hvis kontrollen ved grensen er god, går muligheten for vellykket integrering opp. Samtidig må vi stille strengere krav til dem som får opphold. Hvis ikke kan vi stå overfor store integreringsproblemer og økte forskjeller fremover.

– Svada fra Siv Jensen

Audun Lysbakken er på ingen måte imponert over Jensens svar. Tvert imot sabler han ned argumentasjonens hennes.

– Dette er svada fra Siv Jensen. Hun klarer ikke å skjule at hun egentlig ikke er opptatt av ulikhet, sier SV-lederen.

– Fremskrittspartiet er et parti for den økonomiske eliten, som lytter mest til milliardærer og direktører. Det ser vi i sak etter sak for tida. Frp tar NHOs side og sier nei til pensjon fra første krone for arbeidstakerne, Frp er for bemanningsbyråer og profitt i velferden og Frp gir store skatteletter til de rike, fortsetter Lysbakken.

– Siv Jensen prøver å gjøre alt til en debatt om innvandring. Men sannheten er at ulikheten øker også når du korrigerer for innvandringen. For å redusere ulikheten må vi føre motsatt politikk av det Jensen står for. Vi må rigge om skattesystemet slik at det bidrar mer til omfordeling, vi må regulere arbeidslivet slik at ikke arbeidsinnvandringen misbrukes til å skape sosial dumping, og vi må øke barnetrygden slik at de fattige familiene får mer å leve av.

Les også: Den uoppnåelige drømmen

Ulikhets-Norge

* Antallet barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har passert 101.000, ifølge SSB. Det utgjør 10,3 prosent av alle barn.

* To av ti sosialhjelpsmottakere har ikke råd til et måltid med fisk eller kjøtt annenhver dag.

* Antallet personer som mottar sosialhjelp har økt seks år på rad, til 132.659 i 2017.

* Mens 39 prosent av husholdningene med lavinntekt eide sitt eget hjem i 2003, var det bare 29 prosent som gjorde det samme i 2016.

* Det er nå om lag 60 milliardærer i Norge.

* Den rikeste prosenten her til lands, eier en femdel av den samlede nettoformuen.

Mer fra Dagsavisen