Innenriks

Drammen Frp nekter å tro på klimaforskerne

Bystyrerepresentantene er skjønt enige om at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Det gjelder i alle fall fire av de fem bystyrerepresentantene til Drammen Frp som Dagsavisen Fremtiden har fått svar fra.

Leder i Drammen Frp og stortingsrepresentant Jon Helgheim har ved flere anledninger slått fast at han ikke har tro på menneskeskapte klimaendringer, sist i Dagsavisen 9. juli, hvor han slo fast at han aldri har trodd på menneskeskapte klimaendringer.

– Jeg tror på klimaendringer, men jeg tror ikke at vi mennesker påvirker særlig mye, sa Frp-toppen til Dagsavisen da.

Full enighet

Det viser seg at det synet er svært utbredt i Helgheims lokallag i Drammen.

– Der snakker nok Jon for hele gjengen. Vi har et felles program. Jon er leder og det har vært lite negative tilbakemeldinger på hans synspunkter i den saken, sier gruppeleder i Drammen Frp Ulf Erik Knudsen til Dagsavisen Fremtiden.

– Du tror altså ikke på menneskeskapte klimaendringer?

– Vi ser at klimaet endrer seg, men jeg tror det er minimalt hvor mye av det som er menneskeskapt, og hvor mye som kan påvirkes fra Norges side, svarer Knudsen.

Konfrontert med at det er konsensus blant verdens ledende klimaforskere om at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, svarer han som følger:

– Det er mange som lever godt av å komme med forskningsrapporter om klima. Det finnes også andre tall. Jon kan nok finne fram statistikk som peker i andre retninger. Jeg er oppvokst med forskjellige dystre spådommer om klima. Man skal ikke lenger tilbake enn til Al Gore, som mente at vi nå skulle hatt kjempeproblemer med vannstand opp til Bragernes kirke.

Vil heller ha fokus på plast

Også Lavrans Kierulf, som er bystyrerepresentant og nestleder i det nystiftede Viken Frp, sier seg enig med Helgheim.

– Jeg ser at fagfolkene er uenige. Jeg tror på klimaendringer, det er dokumentert, men om de er menneskeskapte – det er jeg kritisk til, sier Kierulf.

Han understreker at det ikke blir lett å overbevise ham om at klimaendringene er menneskeskapte.

– Man skal aldri si aldri, men jeg har ikke sett overbevisende dokumentasjon på det så langt, sier han, og legger til at han mener det er langt viktigere å fokusere på å få fjernet plast fra havet.

Bystyrerepresentant Arild Østeby er heller ikke særlig begeistret for forskernes konsensus om menneskeskapte klimaendringer.

– Jeg tror ikke ene og alene det er menneskeskapt. Jeg tror sola har mer med det å gjøre. Det har vært endringer mange ganger tidligere, men jeg tror nok muligens vi kan være med å påvirke. Jeg tror vi skal ta hensyn, sier han.

– Agnostiker

Den eneste av Frps representanter i bystyret Fremtiden ikke har lykkes å komme i kontakt med, er Hilde Hovengen. Det nærmeste vi kommer hennes syn på saken i denne omgang, er mannen Ole Hovengen, som også er nestleder i Drammen Frp og vararepresentant til bystyret.

– Jeg er i det agnostiske området når det gjelder menneskeskapte klimaendringer. Per i dag er det for tynt grunnlag til å fastslå at klimaendringer er menneskeskapte, men at vi opplever klimaendringer, det gjør vi, sier Hovengen, som understreker at han ikke helt vet hvor kona står i saken.

Tore Furevik, professor ved UiB og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, har liten sans for Frp-ernes argumentasjon.

– Det ikke lenger en diskusjon i vitenskapen om menneskeskapte klimaendringer. Man klarer ikke forklare de klimaendringene vi ser nå uten å uten ta med økt innhold av drivhusgasser i beregningen, sier han.

– Hvor lange er det siden tvilen forsvant blant forskerne på feltet?

– I alle fall siden 2013, hvor man i FNs klimarapport kom fram til at det var så sikkert som det kan bli i vitenskapen, svarer han.

Sola slår han fast at har svært lite med den globale oppvarmingen å gjøre.

– Fram til rundt 1950 kan du si at litt av oppvarmingen kom fra sola, men de rundt 50 siste årene har strålingen fra sola vært litt svakere, sier han.

Det er ingen seriøse aktører som nå ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, ifølge Furevik.

– Det er i stor grad fra USA motstemmene kommer. Det er en del sterke lobbyorganisasjoner, som får midler blant annet fra oljeindustrien med oppgave om å så tvil. I Norge er det ingen sterke aktører som mener dette, men det er en samling av hovedsakelig eldre menn som går under navnet Klimarealistene, hvor det er fire-fem som er ganske aktive. De er gjerne tidligere ingeniører og lignende, som ikke har vært klimaforskere. Diskusjonen er helt fraværende i vitenskapen. Det er ikke lenger en debatt.

– Hva tenker du om at representanter for regjeringspartiet Frp mener klimaendringene ikke er menneskeskapte?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det finnes et mangfold blant politikere som ellers i samfunnet, men det er kanskje rart at det finnes så mange i samme parti. Hvis de tar seg tid til å gå inn og se på hva som er konsensus i vitenskapen, er det ingen grunn til å tvile.

Mer fra Dagsavisen