Innenriks

Ap snuser på sekstimersdagen

Aps arbeidslivsutvalg mener partiet må vurdere å innføre seks timers arbeidsdag med full lønn i enkelte sektorer og yrker.

Av Birgitte Iversen, NTB

Leder av utvalget, Arild Grande, utelukker ikke at partiet fremover vil åpne for sekstimersdagen som et seriøst politisk alternativ, skriver Dagbladet.

Utvalget skal 1. oktober legge fram sin innstilling til Arbeiderpartiets nye arbeidslivspolitikk. Ap-landsmøtet i 2019 vil så ta formelt stilling til forslagene.

– Vi ønsker å få en vurdering av ulike forslag som kan gi mer helsefremmende arbeidstid og få flere inn i arbeidslivet, og sekstimersdagen er et slikt forslag, utdyper Grande overfor NTB.

Belastende jobber

Han sier en sekstimers dag som nasjonal, statlig norm, trolig er uaktuelt, men at det kan være aktuelt for enkelte bransjer og sektorer.

– I dag jobber en del i belastende yrker med lav bemanning, det gjelder særlig i enkelte kvinnedominerte yrker, som pleie- og omsorgssektoren. Noen har en altfor tøff belastning på jobben, og vi må gjøre mer for å få inn helsebringende arbeidstidsordninger i Norge, sier Grande.

Han peker på at flere forsøk med sekstimersdag har gitt gode resultater med økt produktivitet og mindre sykefravær.

– De funnene gjør at det må være interessant for flere arbeidsplasser å teste dette ut. Vi trenger bedre ledere som ønsker å prøve ut ulike arbeidstidsordninger, sier Grande.

Splittet parti

Grande medgir at synet på sekstimersdagen er svært delt i Ap.

– Men vi har aldri for alvor diskuterte dette i norsk politikk, og det er mange måter det kan løses på. Vi trenger en reell debatt, sier Grande.

SV, MDG og Rødt har alle gått inn for sekstimersdagen. LO har også vedtatt krav om innføring av ulike former for arbeidstidsforkortelser, blant annet sekstimersdagen.

Til Dagbladet sier Grande at utvalget også vil foreslå mer fleksible permisjonsordninger for småbarnsforeldre og tidskontoordninger i småbarnsfasen, samt økt grunnbemanning i mange bransjer. Utvalget ønsker også en kompetansereform.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: