Innenriks

Forteller om trakassering fra slibrige sjefer

Unge kvinnelige sommervikarer forteller til LOs sommerpatrulje at de trakasseres på jobb.

Bilde 1 av 0

Mange får sitt første møte med arbeidslivet om sommeren. Når de fast ansatte reiser på ferie, trør deltidsansatte og vikarer til på arbeidsplasser over hele landet. I fjor snakket LOs sommerpatrulje med over 7.000 unge arbeidstakere i alle bransjer. Stort sett handler samtalene om kontrakter og arbeidstid, men noen tar også opp seksuell trakassering på eget initiativ. Det handler ofte om unge kvinner som får ubehagelige tilnærmelser fra unge mannlige sjefer, forteller ungdomssekretær Julia Sofie Rosseland Hansen (25) i LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus.

– Det kan være slibrige kommentarer, seksuelt ladede tekstmeldinger eller uønsket berøring.

Les også: – Dette er en #Jeg gidder ikke mer-historie

– Skummelt på jobb

På fem år har hun selv møtt rundt ti kvinner som har opplevd seksuell trakassering.

– Det er gjerne unge jenter som forteller at de har opplevd ting som gjør dem ukomfortable og innimellom redde. Det er mange som synes det er skummelt å stå på jobb med en person som de opplever at ikke er grei med dem. Dette gjelder gjerne i serviceyrker, i hotell- og restaurantbransjen, forklarer Hansen.

To av tilfellene hun selv har blitt fortalt om handlet om fysiske overgrep.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Spør ikke spesifikt

– Spør dere spesifikt om seksuell trakassering når dere er ute på arbeidsplassene?

– Vi har ikke lagt inn et eget punkt om seksuell trakassering i skjemaet vårt, nei. De fleste vi møter har det bra på jobb, men hvis noen har opplevd noe som ikke er greit, dukker det gjerne opp i løpet av samtalen.

Hansen tror det kan bli flere som tar det opp temaet uoppfordret i sommer enn tidligere år.

– Jeg tror det har blitt større rom for å snakke om seksuell trakassering i kjølvannet av metoo. Vi håper at de som ikke har turt å snakke om dette med oss før vil ta det opp i år.

– Vil dere vurdere å spørre spesifikt om seksuell trakassering i tida framover?

– I slutten av hver sommer går vi gjennom opplegget vårt og dette er definitivt noe vi kan vurdere å snakke mer om. Jeg håper at vi kan ta inn dette punktet i det videre arbeidet. Ingen skal oppleve å bli seksuelt trakassert på jobb.

Les også: Slik unngår du å bli lurt i sommerjobben

Setter fingeren på det

Når unge forteller om trakassering til sommerpatruljen tilbyr de både et lyttende øre og hjelp videre.

– Vår hovedoppgave er å lytte. Vi forteller dem at dette ikke er greit, sier Hansen.

– Det tror jeg det er viktig at de får høre. Ofte klarer de ikke å sette fingeren på hvorfor de har det ukomfortabelt, blir kvalme og ikke vil gå på jobb. Hvis de er medlem hos oss kan vi hjelpe dem og hvis de ikke er det, kan vi hjelpe dem å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet eller Arbeidstilsynet.

Les også: Sommerpatruljen avslører overtidsmisbruk

– Står alene

Hansen mener at det kan være en stor overgang for mange å gå fra skole til jobb.

– Hvis man ikke fagorganiserer seg, risikerer man å stå alene i arbeidslivet. Det er det mange unge som ikke er forberedt på. Man kommer fra et skoleløp hvor det er mange som vil ta vare på deg og tilrettelegger for deg. Sånn er det ikke nødvendigvis ute i jobb, sier hun.

Kurser bedriftene

– De unge sommervikarene skal selvfølgelig ikke være redde for å gå på jobb, sier arbeidslivsdirektør for Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er viktig at de får god opplæring og blir tatt imot på en god måte. Jeg opplever at våre medlemsbedrifter ønsker å være gode rollemodeller. Vi kurser bedriftene og minner bedriftene om at de må bygge en god kultur. Arbeidstakere må få gjøre jobben sin og oppleve trygghet.

Det er viktig at ansatte heller ikke skal oppleve ubehagelige opplevelser fra gjester og andre, påpeker Melsom.

– Jeg vet for eksempel at de har strenge regler i NHO Reiseliv for å sørge for at de ansatte er trygge. Når man driver renhold skal det alltid være åpne dører når noen er inne på et rom og man skal alltid være to i en gang samtidig. Organisasjonen tar en del grep for å være trygge og snakker mye om dette.

– Hva bør en vikar gjøre dersom vedkommende føler seg utilpass på jobb?

– Helt konkret må du si ifra til en du føler du kan snakke med, en tillitsvalgt, et verneombud eller en leder. Det er også viktig at bedriften har gode rutiner for hvordan de tar det videre. Det er veldig viktig at arbeidstaker føler trygghet rundt situasjonen og får tilbakemelding om hva som skjer videre.

Les også: – Få er klar over rettighetene sine

Sommerpatruljen

* I fjor besøkte LOs sommerpatrulje 7.224 arbeidsplasser i hele landet.

* På 40 prosent av arbeidsplassene fant LOs sommerpatrulje brudd på arbeidsmiljøloven eller tariffavtale.

* De vanligste bruddene de fant var manglende informasjon om hvem som er verneombud (26,6 prosent), manglende opplæring (5,4 prosent), brudd på overtidsregler (5,3 prosent) og manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter (9,5 prosent).

* Rundt 600 tillitsvalgte produserte over 1.500 dagsverk.

Kilde: LOs sommerpatrulje

Mer fra Dagsavisen