Innenriks

– Sorry, Australia

Besteforeldrenes klimaaksjon kjøper annonseplass i australsk avis for å protestere mot Equinor.

I dag kan alle leserne av Port Lincoln Times lese en engelsk versjon av blant annet følgende tekst: «Vi, Besteforeldrenes klimaaksjon (...) vil at Australias innbyggere skal vite at vi på det sterkeste protesterer mot det norske oljeselskapet Equinors (tidligere Statoil) planlagte boring i The Great Australian Blight. Vi er fullstendig klar over den ødeleggende effekten olje- og gassutvinning kan få på sårbare og uberørte marine miljøer.»

Les også: Greenpeace, NU og Besteforeldrene må betale

– En parodi

– Hva håper dere å oppnå med denne annonsen, Finn Bjørnar Lund, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon?

– Vi ønsker å sette et sterkt kritisk fokus på Equinors virksomhet og deres oljeplaner. Navneskiftet fra Statoil til Equinor framstår som en parodi når selskapet samtidig som de forteller om sin miljøsatsing, satser så offensivt på olje i motsatt ende av kloden. I annonsen beklager vi på det sterkeste det statseide norske selskapets miljø- og samfunnsfiendtlige valg. Australske borgere skal vite at også norske borgere reagerer på dette.

Stridens kjerne er et marint verneområde utenfor kysten av det sørlige Australia. Her planlegger Equinor å bore en brønn innen oktober 2019.

– Lokalsamfunn, fiskere, turistnæring og urfolksledere i Australia ønsker Equinor vekk og frykter at et oljeutslipp skal ødelegge deres livsgrunnlag, forteller Lund.

Både Chevron og BP har tidligere trukket seg ut av det samme området, ifølge NRK. For BPs del skjedde dette etter at australske myndigheter to ganger avviste boresøknaden fordi den ikke var god nok med hensyn til å sikre miljøet.

– Peter Clements er ordfører på Kangaroo Island, Australias tredje største øy, som risikerer å få det verste av et slikt utslipp, forteller Lund.

– Han kom til Statoils generalforsamling i Stavanger i mai, og leste opp en sterk appell fra lokalfunnet, inkludert sju kommunestyrer langs kysten av Sør-Australia.

Denne appellen til Equinor om å oppgi sine planer om oljeboring, vises det også til i dagens annonse i Port Lincoln Times.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Har dialog

Equinor har ingen kommentar til annonsen, men pressetalsperson Erik Haaland skriver blant annet følgende om Australia-satsingen i en epost til Dagsavisen:

– For øyeblikket forbereder vi en «environmental plan», som er et krav fra australske myndigheter. Denne vil bli sendt til NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmantal Management Authority) for godkjenning, og vil være gjenstand for konsultering med relevante stakeholdere.

– Vi har også dialog med lokale leverandører og stakeholdere for å sikre at vi på godt vis forstår de lokale forholdene. (...) Vi vil kun gjennomføre boreplanene dersom vi kan gjøre det trygt og etter at australske myndigheter har gitt sin godkjenning, understreker Haaland videre.

– Oljebehov

I sin annonse viser Besteforeldres klimaaksjon også til forskning som «ikke etterlater noen tvil» om at resten av de fossile ressursene må forbli i bakken, hvis vi skal nå klimamålene i Parisavtalen.

Haaland skriver følgende om veien videre for Equinor:

– Equinors klimaveikart presenterer tydelige mål for reduksjoner av utslipp fra egen virksomhet, og for vekst innen området nye energiløsninger og fornybar energi.

Det innebærer likevel ikke at Equinor ser for seg en snarlig framtid uten olje og gass.

– Samtidig som det er behov for store investeringer i fornybar energi, viser de mest anerkjente prognosene at det i flere tiår vil være betydelig behov for olje og gass til å dekke verdens energietterspørsel, også i et lavkarbonsamfunn, skriver Haaland.

– Med fallende produksjon fra eksisterende felt, er verden avhengig av at nye ressurser bringes til markedet, og vår letevirksomhet må ses i lys av dette, fortsetter han.

– Det mest kritikkverdige med Equinors satsing i Australia er de langsiktige implikasjonene, og at det tas så lite hensyn til klimaet, responderer Lund.

– Samtidig er det knyttet store miljømessige utfordringer til en mulig oljelekkasje.

Les også: Flyktet til Norge fra snart ubeboelig sydhavsparadis

Mer fra Dagsavisen