Innenriks

Bane millioNOR

Bane NOR søker ny konserndirektør. Den gamle beholder lønna på nær 1,8 millioner kroner.

Nylig kunne Dagsavisen opplyse at etter at jernbanereformen ble vedtatt, har antallet direktører økt fra 11 til 27, og lønnsnivået deres har skutt i været. Toppsjefen i Bane NOR, Gorm Frimannslund, har best betalt med nær 2,8 millioner kroner i lønn.

Les også: Her er jernbanereform-millionærene

– Under gjennomsnittet

I samme artikkel uttalte pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR at de øvrige stillingene i Bane NORs konsernledelse «har i hovedsak en årslønn i underkant av gjennomsnittet» i Oslo og Akershus.

Når Bane NOR nå har utlyst stillingen som konserndirektør virksomhetsstyring, heter det like fullt at «Bane NOR tilbyr konkurransedyktig lønn».

– Innebærer det at den nye konserndirektøren vil få mer i lønn enn den nåværende, som har 1.773.800 kroner i lønn?

– Ingen vet hvor mye vedkommende vil få i lønn. Det er ikke bestemt ennå, svarer Skarpen.

– Har avtroppende konserndirektør Jørn Johansen en etterlønnsavtale?

– Han fortsetter i Bane NOR. Han skal jobbe med forretningsutvikling i Bane NOR Eiendom.

– Beholder han nåværende lønn?

– Jørn Johansen beholder nåværende lønn i ny stilling. Det er i samsvar med både avtaleverk og etablert praksis i Jernbaneverket/Bane NOR.

Tilsvarende direktør i Jernbaneverket hadde en lønn på 1.235.180 kroner, over en halv million mindre enn det Johansen tar med seg til sin nye stilling utenfor konsernledelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enda en ny direktør

Parallelt med dette søker Bane NOR etter «direktør anskaffelser». «Bane NOR kjøpte i 2017 varer og tjenester for nær 14 milliarder kroner. (...) Direktør anskaffelser er en nyopprettet rolle i Bane NOR som er organisert i konsernstaben og rapporterer til konserndirektør virksomhetsstyring. Bane NOR er i endring og en ny felles anskaffelsesfunksjon skal etableres fra januar 2019», heter det i utlysningsteksten.

– Utvider dere med dette konsernledelsen fra 10 til 11?

– Nei, dette er en direktørstilling på lavere nivå, svarer Skarpen.

Han tilføyer at han ikke vet hva slags lønn vedkommende som blir ansatt, vil kunne få. Det framgår heller ikke av utslysningsteksten. Men det står der at den nye direktøren skal samle all aktivitet som i dag utføres i fire ulike divisjoner, for å «bygge et fremtidsrettet, effektivt og resultatorientert miljø for å sikre mest mulig tog for pengene.»

Flere opposisjonspolitikere tror ikke at skattebetalerne nå får mest mulig tog for pengene. SV-leder Audun Lysbakken er blant dem.

– Mer effektiv ressursbruk har vært regjeringens argument for jernbanereformen. I stedet har vi fått flere direktører med skamløst høye lønninger, uttalte han til Dagsavisen 16. juni.

Kommentar: Avstigning på høyre side (Hege Ulstein)

Mer fra Dagsavisen