Innenriks

Varsler full gjennomgang etter avsløring

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil ha alle fakta på bordet om dagens status for arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten. Men hun vil ikke granske varslersaken fra 2014.

– Når det fremkommer påstander i mediene om mulige fortsatt kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten, har vi besluttet at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i etaten i regi av et eksternt miljø. Vi tenker at det vi trenger er å undersøke dagens situasjon og sørge for at vi får bragt fakta på bordet om hvordan det egentlig står til. Det ønsker også direktør Søgnen, for dette er en ubehagelig situasjon for alle sammen, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

Dagsavisen har bedt om en kommentar til varslingssaken fra Astrid Søgnen. Beskjeden fra skoledirektørens kontor var at det er kommunaldirektør Bente T. Fagerli som skal håndtere saken og uttale seg. Her kan du lese tilsvaret fra Søgnens nærmeste sjef.

Thorkildsen bekrefter at hun ikke har sett varselet mot Astrid Søgnen fra 2014 etter Dagsavisens avsløring denne uken, og heller ikke kommer til å be om å få det:

– Nei, jeg synes ikke det er naturlig. Jeg må ta ansvar for dagens situasjon.

– Derfor vil byrådsavdelingen initiere en ekstern gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten sentralt, ikke på alle skoler. Dette er ikke et oppdrag som er gitt ennå, men vi har kommet til at dette er så alvorlige påstander at alle er tjent med å få dem undersøkt – også etatsdirektøren selv. Vi må få klarlagt hva som er den faktiske situasjonen i dag, fastslår Thorkildsen overfor Dagsavisen.

Bakgrunn: Direktører varslet mot Søgnens lederstil i 2014 (+)

Trenger ro

– Hva tenker du om det som har kommet frem i Dagsavisen de siste dagene?

– Jeg synes det er vanskelig å kommentere noe som har skjedd for flere år siden. Det var lenge før jeg ble skolebyråd, og det var også før vårt byråd tiltrådte. Jeg må ta ansvar for dagens situasjon og er veldig opptatt av at alle varslere skal bli tatt på største alvor i Oslo kommune i dag, understreker hun, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Hun mener dagens situasjon er uholdbar.

– Alle er tjent med at denne situasjonen nå snart roer seg. Vi ønsker jo å jobbe for en best mulig Osloskole. Og da trenger vi ro, men vi trenger ikke minst tillit til at alt er i orden, sier skolebyråden.

Varsler: – Det verste var å se andre bli skjelt ut foran sine egne kolleger (+)

Vil se på rutinene

Hun viser til at det nettopp er kommet en NOU om varsling, som Dagsavisen også har omtalt. I den foreslår utvalget mange ulike tiltak som regjeringen må følge opp.

– Men jeg tenker også at vi som kommune må gå gjennom egne rutiner og hvordan vi håndterer varslingssaker i lys av anbefalingene som ligger i den NOUen. Det ligger ikke inn under meg, men det er i alle fall noen refleksjoner jeg har gjort meg, sier Thorkildsen.

– Er det noen anbefalinger eller ting i denne NOUen du har bitt deg spesielt merke i?

– Ja, men det går ikke på rutinene. For jeg kjenner ikke til hvor stor avstand det er mellom det som foreslås i NOUen og det som faktisk gjøres i varslingsrådet i dag. Men en ting jeg har fått med meg, er forslaget om varslerombud. Kanskje bør vi diskutere en kommunal variant av dette. Det er ikke noe jeg har drøftet med byrådet foreløpig, men det kan være naturlig at vi snakker sammen om det, sier skolebyråd Thorkildsen til Dagsavisen.

Får slakt av jussprofessor: – En klar svikt

– Må skille

Til Dagsavisen sier BI-professor Stig Berge Matthiesen at varselet mot Søgnen burde vært gransket da det kom i 2014, men at det i alle fall bør granskes i dag. Det vil ikke skolebyråden ta initiativ til:

– Jeg må skille mellom det tidligere varslet og det som skjedde den gangen, og det som skjer i dag – som er mitt ansvar. For at vi skal være sikre på at alt er i orden, er det nødvendig med en ekstern gjennomgang, konstaterer SV-byråden.

Hun mener det er viktig å finne noen sterke miljøer som ingen setter noen spørsmålstegn ved, og som alle har tillit til at gjør en skikkelig jobb:

– I den forbindelse må vi hente inn kompetanse fra miljøer som er gode på akkurat dette. Utformingen på oppdraget kommer vi tilbake til, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen