Innenriks

Tvinges til å legge ned viktige bussruter

Befolkningen i distriktene er den store taperen når tilbudet om ekspressbuss forsvinner, mener Sp.


Av Aslak Bodahl, ANB

 – Dette er dramatisk. I mange distrikter er ekspressbussene det eneste og viktigste kollektivtilbudet, sier stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fra ti til seks millioner

Ekspressbusstilbudet i Norge er under press. Nedgangen i antall passasjerer har i løpet av en periode på åtte år vært på rundt 40 prosent – fra ti millioner reisende i 2008 til seks millioner i 2016. Årsaken er krevende konkurranse- og rammevilkår.

Tidligere i vår ble for eksempel Lavprisekspressens rute mellom Trondheim og Oslo lagt ned.

– For norsk turisme kan nedleggelsen av viktige bussruter få alvorlige konsekvenser. Av seks millioner passasjerer i 2016 var 80 prosent ferie- og fritidsreisende, påpeker Sp-politikeren.

– Stemoderlig behandling

I motsetning til andre kollektivtilbud får ikke ekspressbusselskapene kompensert for rabatter til barn, studenter, vernepliktige og pensjonister. En togpassasjer blir kompensert med 2,50 kroner per kilometer, ifølge en rapport fra NHO Transport. Ekspressbussene må finansiere dette selv.

– Som en viktig del av kollektivtilbudet for reiselivet, distriktene og de som bor i byene uten bil, blir ekspressbussene stemoderlig behandlet, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofrid Lunde, til ANB.

Hun er takknemlig for at Sp setter søkelys på ekspressbussenes betydning og rammevilkår.

– Ekspressbussene og flybussene bidrar til en høy kollektivandel og er med på å redusere klimagassutslippet. På lik linje med tog bør de kompenseres for inntektstap til sosiale rabatter, få mulighet til å betjene lokalt reisende og få fri tilgang til terminaler og ferger, sier hun.

Svekket næringsliv

Nå venter bransje- og arbeidsgiverforeningen på Samferdselsdepartementets handlingsplan for kollektivtransport. Den skal følge opp Nasjonal Transportplan og løftet om bedre rammevilkår.

Konsekvensene av dagens konkurransevilkår er nedlagte ruter i områder der ekspressbussen er et viktig kollektivtilbud. Den store taperen er befolkningen i distriktene, mener Sp.

– Det lokale næringslivet svekkes av den ensidige subsidieringen av jernbanen på lange strekninger. Vi ønsker å få utredet en støtteordning som kan sikre ekspressbussenes framtid, sier Odnes.
Tre store aktører under NHO Transport er Nettbuss Ekspess, NOR-WAY Bussekspress og Lavprisekspressen.

Sosiale rabatter

I den ordinære spørretimen i Stortinget tidligere i uken spurte Odnes om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil gjøre noe for å bedre vilkårene for dette kollektivtilbudet.

– Da rammevilkårene ble diskutert for fire år siden, ønsket Solvik-Olsen å gjøre ekspressbussene mer attraktive. Det har ikke skjedd noe i etterkant, selv om selskapene som driver disse bussene burde ha blitt kompensert for sosiale rabatter slik annen kollektivtrafikk blir, sier Ivar Odnes.

På spørsmål fra Odnes ønsket ikke Frp-statsråden å gjøre noe med de sosiale rabattene, men tok i stedet utgangspunkt i den omfattende satsingen på tog og kollektivtrafikk i byområdene og regjeringens liberale ekspressbusspolitikk.

– Ekspressbusspolitikken er basert på at den drives kommersielt. Utfordringen en del steder er at fylkeskommunene har begrensninger på hvor ekspressbussene får lov til å ta opp passasjerer. Hensikten er å unngå konkurranse med det lokalfinansierte busstilbudet, sier Solvik-Olsen.

Statsråden er åpen for å justere fylkeskommunenes begrensninger på hvilke passasjerer ekspressbussene kan betjene.

Mer fra Dagsavisen