Innenriks

Tidligere statsadvokat og aktor i 22. juli-saken Inga Bejer Engh blir nytt barneombud

Var én av 67 søkere til stillingen.

Tingrettsdommer og tidligere statsadvokat Inga Bejer Engh (47) ble i statsråd fredag utnevnt til nytt barneombud etter Anne Lindboe.

Engh var én av 67 søkere til stillingen etter Anne Lindboe som går av som barneombud i slutten av juni.

– Jeg er glad for at vi har fått Inga Bejer Engh som nytt barneombud. Hun har et sterkt engasjement for barn og barns rettigheter. Jeg er trygg på at Bejer Engh vil ivareta alle ombudets oppgaver på en god måte, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som er settestatsråd for barne- og likestillingsministeren.

Inga Bejer Engh er jurist og har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett.

I tillegg har hun tolv år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter. Hun ble for alvor kjent i offentligheten da hun sammen med Svein Holden var aktor i straffesaken mot Anders Behring Breivik våren 2012

Barneombudet er både et kontor og en person. Dagens barneombud, Anne Lindboe, ble utnevnt til stillingen i 2012 av daværende statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og går av i år etter seks år i jobben. Også Engh er utnevnt for en periode på seks år.

Barneombudets oppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Barneombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). (NTB)