Innenriks

Tar ingen selvkritikk for dårlig ytringskultur

Skoledirektør Astrid Søgnen vil ikke svare på om noe burde vært håndtert annerledes i Malkenes-saken, og tar ikke selvkritikk for manglende ytringsklima.

– Vi tar det der det hører hjemme og ikke i media, svarer Astrid Søgnen (66), direktør for Utdanningsetaten i Oslo, på vårt spørsmål om alt er riktig håndtert i Malkenes-saken.

Etter Ulsrud-lærer Simon Malkenes opptreden i Dagsnytt 18 mandag 5. mars har det stormet rundt sjefen for Norges største kommunale etat med ansvar for 15.000 skoleansatte og 90.000 elever.

Mens Malkenes selv har mottatt Fritt Ords Honnør-pris for kritisk søkelys på manglende ytringskultur i Osloskolen, har lærere skrevet opprop med krav om at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp i en ledelseskultur de mener sprer frykt og usikkerhet blant lærere.

Mandag ble det arrangert konferanse om ytringskultur i Oslo rådhus. Tirsdag 22. mai er det åpen høring om samme tema i Oslo rådhus der skoledirektøren har møteplikt.

Les også: Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon fra skoledirektør Søgnen

– Rart

– Tar du som øverste leder for Osloskolen noe ansvar for at ytringsklimaet i Osloskolen ikke er godt nok?

– Jeg er overordnet leder. Alle har ytringsfrihet og vi må jobbe for at alle skal oppleve at de har et trygt ytringsklima. Når vi omtrent ikke har hatt en eneste sak som dreier seg om at ytringsklima ikke er godt nok i i våre formelle samarbeidsorganer der dette kunne vært tatt opp, viser det at kommunikasjonen ikke har vært tilstrekkelig.

– Men tar du noe personlig ansvar for situasjonen slik den oppleves av mange lærere i Osloskolen?

– Det er mitt ansvar å rette opp det som ikke fungerer. Det er mitt overordnede ansvar.

– Så du tar ikke noen form for selvkritikk?

– Man kan alltid ta selvkritikk. Jeg vil si det på en annen måte. Vi har ikke hatt god nok oversikt. Når vi har alle formelle organer på plass, med verneombud, fagforening også videre, synes jeg det er rart at ikke reaksjoner og meldinger om at ytringsklimaet ikke er godt nok, er fanget opp. Det tar vi tak i nå.

– Men har du virkelig ikke fått noen signaler på at dette er et problem?

– Ikke i de fora der dette var naturlig å ta opp, sier Søgnen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke redde

Under mandagens konferanse om ytringskultur i Oslo rådhus, understreket skoledirektøren at hun som øverste faglige leder har et særlig ansvar for å følge med i timen.

– I Osloskolen har vi god erfaring med å ta tak i det som ikke er godt nok, og det gjør vi her også, sa Søgnen fra bystyresalens talerstol.

– Vi er imidlertid helt avhengig av at våre medarbeidere på skolene tar opp situasjoner, erfaringer og reaksjoner både i kollegiene og med sine ledere, la hun til.

– Noen mener at du selv har bidratt til fryktkultur og manglende ytringsklima gjennom strenge lojalitetskrav. Hva sier du til det?

– Med 15.000 ansatte er det veldig mye jeg har måttet forholde meg til opp gjennom årene. Jeg er veldig stolt av at flere elever klarer seg gjennom videregående skole i Oslo. At vi greier å skape mobilitet i elevgruppa ved at skolen løfter både elever med størst utfordringer og andre. At Osloskolen langt på vei lykkes med det viktigste, nemlig læring, trivsel og et godt sosialt miljø. Det er et resultat av kompetente og motiverte lærere og ledere, sier Astrid Søgnen, og fortsetter:

– Vi er der fordi vi ikke har vært redde for å ta tak i det som ikke er godt nok. Et godt ytringsklima er at de ansatte blir fortalt at det er ønskelig at de ytrer seg. Det må vi få til.

Les også: – Jeg har gitt Søgnen klar beskjed

– Hørt det før

– I helgen sa jurist Anine Kierulf til Dagsavisen at hun mener det å gi lærer Simon Malkenes en tilrettevisning eller en reprimande som blir stående, er «et ulovlig inngrep i hans ytringsfrihet». Hva sier du til det?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det har jeg ikke kompetanse til. Tilrettevisning er en veiledning om at dette bør du ikke gjøre igjen. Resten av diskusjonen må juristene ta seg av.

På spørsmål om hva hun synes om Simon Malkenes sitt foredrag om erfaringer med systemkritikk og ytringskultur under ytringskonferansen, svarer hun:

– Jeg har hørt mye av dette før og kjenner synspunktene. De litterære forbindelseslinjene han trakk mellom konkrete situasjoner i skolen og litteraturen var elegant.

Les portrett: Simon Malkenes sykmeldt: – Det ble helt blankt i hodet! (Dagsavisen+)

Bakgrunn

* Bakgrunnen for saken er at lærer Simon Malkenes (44) beskrev en urolig skole­time på Ulsrud videre­gående i NRKs Dagsnytt 18 mandag 5. mars ved å lese anonymiserte elevers forstyrrende oppførsel i en skoletime.

* Skolens ledelse mente elevene var krenket og startet forundersøkelser for en personalsak med utgangspunkt i Opplær­ings­loven § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt på skolen krenker en elev.

* Debatten eksploderte. Flere mente saken var et eksempel på knebling og manglende ytringsfrihet for lærere som ønsker å sette søkelys på kritikk­verdige forhold i skolen som ikke er til elevenes beste.

* I en kronikk i Aften­posten uttalte skole­direk­tør Astrid Søgnen at elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer. Rektor på Ulsrud videregående skole der Malkenes er lærer, David Dunlop, har på sin side gitt Malkenes en tilrettevisning, som også beskrives som en advarsel eller reprimande som blir hengende ved ham.

Mer fra Dagsavisen