Innenriks

– Selvfølgelig skal barnehageansatte få lov til å engasjere seg

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) oppfordrer alle barnehageansatte til å bruke ytringsfriheten. Hun synes det er merkelig at bydeler i Oslo har lagt ned forbud mot å spre innhold fra barnehageopprøret i barnehagene.

– Selvfølgelig må de som jobber i barnehagene få lov til å engasjere seg!

Det skriver Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, på sin Facebook-side og viser til dagens opplag i Dagsavisen.

I saken fortalte foreldre og barnehageansatte at de mener bydeler, kommuner og barnehageledere forsøker å kneble ytringsfriheten. Mange ansatte skal ha fått beskjed fra sine ledere om at de ikke skal blande seg borti det pågående barnehageopprøret. En barnehageansatt fortalte at hun ble kalt inn på teppet til sin leder og fikk beskjed om at hun måtte passe sin oppførsel i sosiale medier. Hun hadde støttet barnehageopprøret på Facebook og delt kritiske saker om bemanningssituasjonen i norske barnehager, samt lagt til generelle kommentarer om hvordan hun opplever situasjonen.

Les også: – Det er nok mange som ikke tør å ytre seg fordi de er redd for å bli kalt inn på teppet

Vil at ansatte sier fra 

Både foreldre og ansatte har også reagert på at bydeler og kommuner har lagt ned forbud mot at det henges opp informasjon fra Facebook-gruppa «Foreldreopprøret 2018» i barnehagene. I dag overleverte initiativtakerne bak dette opprøret 27.000 underskrifter fra foreldre som har skrevet under på et opprop der de blant annet krever at den foreslåtte bemanningsnormen må gjelde hele dagen (se egen faktaboks nederst i saken).

Thorkildsen skriver at hun som forelder blir glad når hun hører lærere som er ærlige om ting de mener ikke er bra nok på skolen der sønnen hennes går, og at det samme gjaldt da gutten gikk i barnehage.

– Jeg ønsker meg engasjerte folk som sier fra på barnas vegne når de mener ting ikke gjøres til barnas beste. Selvfølgelig kan det være ubehagelig for oss politikere, fordi vi kan få kritikk for ikke å gjøre nok. Men fy søren så viktig det er at folk tør å si høyt og tydelig ifra på vegne av ungene våre, skriver byråden.

Les også: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

 – Merkelig forbud 

Bydelsadministrasjonen i bydel Østensjø i Oslo har gitt barnehagelederne i bydelen beskjed om at ansatte og foreldre ikke får lov til å henge opp noe som har med barnehageopprøret å gjøre. Kristin Grimsvang, som er ansatt i en barnehage i bydelen, sier hun ble provosert.

– Vi ba om en redegjørelse og fikk til svar at barnehagen skal være en politisk uavhengig aktør. Jeg mener dette opprøret ikke har noe med å være politisk uavhengig å gjøre. Opprøret er ikke knyttet til noe parti.

Bydelsdirektøren svarte at de støtter at folk lager aksjoner, men at de ikke kan bruke barnehagene «som en distribusjonskanal for politiske meninger» og at budskapet til foreldreopprøret er «en meningsytring i en pågående politisk debatt».

Byråd Thorkildsen sier til Dagsavisen at hun håper at bydelene går en ny runde på dette forbudet.  

– I en så stor sak som hele Norge diskuterer er det merkelig om det ikke legges til rette for at ansatte kan engasjere seg.

Skal møte bydelsdirektørene

Thorkildsen vil at flere ansatte bruker ytringsfriheten og engasjerer seg.

– Vi er helt avhengige av åpenhet og debatt for å kunne utvikle god kvalitet i barnehagene. Da trengs mange ulike stemmer, også de som er kritiske til måten barnehagene i Oslo organiseres og ledes på.

I mange av historiene som barnehageansatte har fortalt gjennom kampanjen #uforsvarlig går det igjen at mange opplever at ingenting skjer når det meldes fra om bemanningssituasjonen oppover i systemet.

– Jeg vil ta opp dette med alle bydelsdirektørene for en åpen diskusjon. Det skal ikke være slik at varsler om bemanningskrisen ikke blir tatt alvorlig og fulgt opp, sier Thorkildsen og legger til:

– De som har makt i systemene, har et ansvar for hvordan det tilrettelegges for åpenhet og ytringsfrihet. Her har både bydelene og barnehageledelsen et særlig ansvar. Jeg forventer at alle ledere følger byrådets vedtatte politikk om tillitsbasert styring og ledelse.

Les også debattinnlegget:Hvorfor avvises Foreldreopprøret i barnehager?

Bemanningsnorm i barnehagene 

* Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

* Normen skal gjelde fra 1. august. I tillegg skjerpes pedagognormen. Saken skal behandles i Stortinget i slutten av mai.

* I regjeringens forslag stilles ingen krav om at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen, som har vært et krav fra Utdannings­forbundet.

Mer fra Dagsavisen