Innenriks

Rødt krever høring om ytringsfrihet i osloskolen etter Malkenes-saken

Etter å ha blitt kontaktet av flere titalls lærere i osloskolen som mener seg kneblet, vil Eivor Evenrud fra Rødt kalle inn til høring.

– Det har i en årrekke kommet historier om at det står litt dårlig til med ytringsfriheten i osloskolen, og nå er det på sin plass at vi får en ordentlig høring politisk. Slik kan alle få samme informasjon, og man får stille de spørsmålene man har, sier Eivor Evenrud fra Rødt.

Som nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo er hun i posisjon til å kreve en høring.

Kravet kommer i kjølvannet av en debatt i NRKs «Dagsnytt 18» der lærer Simon Malkenes beskrev hvordan anonymiserte elever opptrådte i en undervisningstime. Debatten handlet om karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering i osloskolen, og Malkenes rettet oppmerksomheten mot et system han mener bidrar til opphoping av sårbare og krevende elever som ikke får den hjelpen de trenger. Flere kilder har bekreftet overfor Dagsavisen at Ulsrud videregående skole i Oslo, der Malkenes arbeider, i etterkant av programmet har iverksatt undersøkelser fordi man mener beskrivelsen kan ha krenket elevene og være et brudd på opplæringsloven.

Les også: Skolen kan selv ha bidratt til at elever kan være krenket

– Fagforeningene har stadig sagt at ytringsfrihet er en utfordring i osloskolen og noe det må jobbes mer med. Jeg har engasjert meg i ytringsfrihet i mange år, og det renner inn mail og meldinger fra ansatte som opplever at det ikke er rom for å ytre seg. 40–50 lærere eller tidligere lærere i osloskolen har kontaktet meg etter Malkenes-saken. Det samme går igjen, at man har opplevd å bli innkalt til uformelle samtaler, nærmest blitt frosset ut eller har opplevd ulike sanksjoner, sier Evenrud.

Eivor Evenrud sitter i Oslo bystyre for Rødt. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Hvilke spørsmål ønsker du svar på i en høring?

– Hovedsakelig hvordan man har praktisert de ansattes rett som følger av Grunnloven og eventuelt finne ut av hvilke forhold som har gjort at noen ikke har fått oppfylt sin rett til paragraf 100. Det er i offentlighetens interesse å vite hvordan det står til med ytringsfriheten i Oslo.

Dagsavisen mener: Åpenbart at Oslo kommunes ansatte er preget av en frykt for å snakke åpent.

Evenrud ønsker å se blant andre utdanningsetaten, fagforeningene og byråden i en høring. Det kan også bli aktuelt å kalle inn enkeltpersoner, men dette handler ikke om Malkenes-saken spesielt, men om hele sektoren, understreker Rødt-politikeren.

– Dette er ikke en enkelthendelse, sier hun.

Les også debattinnlegg av Eivor Evenrud: Oslo kommunes ytringsfrihet i praksis

Nyeste fra Dagsavisen.no: