Innenriks

– Normen må gjelde hele dagen

Regjeringens nye bemanningsnorm i barnehagene tilfredsstiller ikke opposisjonen.

Bilde 1 av 2

– Jeg er overrasket over trykket i aksjonen og den enorme oppslutningen den har fått. De siste ukene har innboksen min vært full av e-poster fra ansatte og foreldre som uttrykker bekymring for barna i barnehagene, sier Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i KrF.

Rundt 9.000 foreldre har gitt sin støtte til de barnehageansatte som mener bemanningen i norske barnehager er uforsvarlig lav. Foreldrene har skrevet under på et opprop til regjeringen der de gir klart beskjed om at den varslede bemanningsnormen, som skal lovfestes, ikke er god nok. Dette er også budskapet til flere hundre barnehageansatte som de siste månedene har fortalt rystende historier om bemanningssituasjonen i norske barnehager.

Les også: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

– Ikke fornøyd

I flere år har KrF kjempet for at det må innføres en lovfestet bemanningsnorm i barnehagene. Grøvan er glad for at regjeringen nå har vedtatt at normen kommer, men han er enig med foreldrene og de ansatte som mener regjeringens forslag ikke er godt nok.

Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. I forslaget stilles det ikke krav om at denne minimumsbemanningen skal gjelde for hele åpningstida.

– Vi er ikke fornøyd med regjeringens forslag. Vi mener at normen må gjelde hele dagen. Dette er en veldig viktig sak for oss, sier Grøvan, og legger til:

– Vi kommer til å legge fram våre synspunkter når saken nå skal komitébehandles på Stortinget. Mitt inntrykk er at denne saken er viktig for mange partier.

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har også kritisert regjeringens forslag, mest fordi de mener finansieringen ikke er på plass.

– Vi kommer til å stille krav om en statlig finansiering slik at kommunene og barnehageeierne får råd til å ansette nok folk, sier Grøvan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må gjelde hele dagen

SV er også klare på at normen må gjelde hele dagen.

– Vi er enige med Utdanningsforbundet i at bemanningsnormen må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV.

Hun er også bekymret for finansieringen.

– SV er redd for at regjeringen ikke tar ansvar for å finansiere reformen, men tvert imot skyver ansvaret over på den enkelte barnehage og kommune. Derfor forventer vi at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kompenserer kommunene for de økte utgiftene denne normen medfører.

Les også: "Han (9 mnd.) bare gråter og vil sitte på fanget. Jeg har ikke tid til han nå. Hjertet mitt gråter."

– Må kke bli en skrivebordsnorm

Arbeiderpartiet er heller ikke fornøyd med regjeringens forslag til ny norm.

– Vi er opptatt av at det ikke blir en skrivebordsnorm, men en norm som faktisk fører til bedre bemanning for barna. Nå må vi gå kritisk inn og se på hva Stortinget kan gjøre med en norm som ikke dekker hele barnehagedagen, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Partiet har ikke bestemt seg for om de vil gå inn for at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen.

– Vi tar nå ta tak i denne problemstillingen, og er overrasket over at regjeringen har overlatt den jobben til Stortinget. Før vi kan konkludere med hva vi går inn for må vi få på bordet hvordan en norm for hele dagen kan utformes og hva det vil innebære. Målet må nå være å få på plass en norm som virker, og gir barna en bedre barnehage, sier Henriksen.

Debatt: "Må Sara og Jacob bli jagerflypiloter for å bli prioritert i statsbudsjettet?"

Debatt: Jeg boikotter barnehagen

Debatt: Sanner må begynne å høre på oss

Debatt: Foreldre - forén dere! Barna trenger oss nå.

Bemanningsnormen

* Fra 1. august må alle norske barnehager oppfylle et minimumskrav til antall ansatte.

* Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

* Lovproposisjonen ble offentliggjort på fredag og skal behandles på Stortinget før sommerferien.

* I tillegg skjerpes pedagognormen. Nye krav er minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

* I regjeringens forslag stilles ingen krav om at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen, som har vært et krav fra Utdanningsforbundet.

Mer fra Dagsavisen