Innenriks

Regjeringen sier ja til omstridt bemanningsnorm for barnehager

Fra 1. august må alle norske barnehager tilfredsstille nye minstekrav til antall ansatte. – Respektløst, mener forening for private barnehager.

Bilde 1 av 2

Av Bibiana Piene

Trass i kraftig motstand vedtok regjeringen fredag å gå inn for en ny bemanningsnorm som skal gi flere voksne per barn i barnehagene.

Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

– Vi må ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg, uansett hvilken barnehage de går i, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

KrF: – Seier

Med KrFs stemmer er forslaget sikret flertall på Stortinget.

– Dette er opprinnelig KrFs forslag. Vi har i flere år jobbet for å få en bemanningsnorm for barnehagene, sier utdanningspolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Dette er en stor seier, ikke minst for de yngste barna i barnehagen. Dette sikrer bedre kvalitet. Flere voksne er et viktig kriterium, sier han.

Tidligere i år skjerpet regjeringen kravet om antall pedagogiske ledere i barnehagen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Respektløst

Det er særlig Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har advart mot konsekvensene av innføringen av en bemanningsnorm. PBL har blant annet hevdet at én av fire små barnehager kan komme til å måtte stenge dørene som følge av normen.

– Det er fullstendig respektløst overfor både barnehager og kommuner å innføre denne bemanningsnormen uten at nødvendige endringer er gjort for å skaffe forutsigbar finansiering, sier PBL-direktør Arild Olsen til NTB.

Også KS mener forslaget er sterkt underfinansiert og ber Stortinget utsette innføringen av normen til finansieringen er på plass.

KS krever fullfinansiering

– KS mener at det er bra med økte forventninger til barnehagetilbudet, men en innføring av statlig bindende normer må utsettes til ordningen er fullfinansiert, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Hun påpeker at bemanningsnormen, som vil være den mest omfattende statlige styringen av barnehagesektoren siden innføringen av barnehageloven i 1975, sammen med den nye pedagognormen vil koste kommunene opp mot 1 milliard kroner.

– Finansieringen må økes slik at kommunene ikke må nedprioritere andre viktige samfunnsområder for å oppfylle nye normer, sier Helgesen.

Vil se på finansiering

Grøvan erkjenner at finansieringen er et problem og at det kan være grunn til å frykte en privat barnehagesektor som kun består av store aktører framover.

– KrF tar dette på alvor. Finansieringssystemet er ikke godt nok slik det er i dag, sier han og peker på at tilskuddet til barnehager kan variere med flere hundre tusen kroner fra kommune til kommuner.

– Vi må sikre mangfold og at også de små barne barnehagene overlever i tida framover, sier Grøvan.

Les også: «Han (9 mnd) bare gråter og vil sitte på fanget. Jeg har ikke tid til han nå. Hjertet mitt gråter.»

Tidlig innsats

I tillegg til bemanningsnormen foreslår regjeringen ytterligere tre grep som til sammen skal styrke den tidlige innsatsen i barnehagen:

* Samarbeidsplikt i overgangen mellom barnehage, skole og SFO

* Tydeligere språkkrav for styrere og pedagogiske ledere

* Tydeliggjøring av barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

– Vi skal bygge et sterkere lag rundt hvert enkelt barn. Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir bedre. sier Sanner. (NTB)

Les også: Barnehageopprør får støtte av Utdanningsforbundet

Mer fra Dagsavisen