Innenriks

Politifolk sjelden dømt for vold og maktmisbruk

Siden 2016 har politiet blitt anmeldt 174 ganger for vold og maktmisbruk. To saker endte med dom. – Forbausende lavt, sier advokat.

Illustrasjonsfoto.

Tallene er det Aftenposten som har hentet fra Spesialenheten for politisaker. To fellende dommer av 174 saker tilsvarer 1,15 prosent domfellelse.

Leder i Forsvarergruppen, advokat Marius Dietrichson, reagerer på tallene.

– Forutsetningen for tilliten til politiet er at eventuelle overtramp blir forfulgt. At maktmisbruk og vold har gitt straffereaksjon i 1 prosent av sakene, er forbausende lavt. Det burde ikke være så lett å avskrive 99 prosent av anmeldelsene, sier Dietrichson.

Ifølge Spesialenheten ble politiet anmeldt til sammen 1.003 ganger i fjor. 41 av sakene endte med forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse. Det tilsvarer 4 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dietrichson sier reaksjonsprosenten i saker mot vanlige folk ligger på omkring 50 prosent og sier at «det får en til å lure». Sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, mener det ikke er sammenlignbart.

– Vi må huske at Spesialenhetens oppgave er å ta stilling til om det er grunnlag for straffansvar, ikke om politiet har opptrådt klokt, eller om et oppdrag burde ha vært løst annerledes. Det skal mye til for at utførelsen av tjenesten er så graverende er at den fører til straff, forteller Presthus.

(NTB)