Innenriks

Thommessen legger ansvar for informasjonsbrist på Børresen

Olemic Thommessen understreket at tidligere stortingsdirektør Ida Børresen hadde ansvaret for å videreformidle kritisk informasjon til presidentskapet.

I redegjørelsen til Stortinget tirsdag understreket stortingspresidenten flere ganger at presidentskapet må kunne stole på at de får den relevante informasjonen med én gang.

– Presidentskapet må forholde seg til at all informasjon ikke bare er riktig, men også fullstendig og rettidig, sa Thommessen.

Stortingspresidenten har de siste dagene blitt møtt med en rekke kritiske spørsmål om hva han selv gjorde for å framskaffe informasjon om byggeprosjektet.

Forholdt seg til direktøren

Thommessen redegjorde for hvordan prosjektet er organisert på Stortinget. Børresen var leder av prosjektrådet og var bindeleddet til prosjektgruppen, som styrte byggingen. Det var dermed ikke naturlig at presidentskapet søkte informasjon direkte fra prosjektgruppen om framdrift og månedsrapporter, argumenterte han.

– Det ligger i dette at presidentskapet forholder seg til direktøren, ikke direkte til prosjektgruppen, sa han.

– Sjokkerende

Han gjennomgikk hvordan månedsrapportene, kalkylene og usikkerhetsanalysene utarbeides og kvalitetssikres hver måned.

Så sent som 1. februar ble presidentskapet informert om at byggesprekken lå an til å ligge på 55 millioner kroner over kostnadsrammen. På et nytt møte 8. februar kom informasjon om at sprekken lå an til å bli verre enn foreløpig antatt. Og én uke senere, på møte mellom administrasjonen og presidentskapet 15. februar, ble det kjent at kostnadene totalt trolig kommer på 2,3 milliarder kroner – en sprekk på 500 millioner kroner.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende også for oss i presidentskapet, sa Thommessen, og tilføyde:

– Det kan framstå som underlig, men basert på den informasjonen vi hadde hatt, var det ikke å forvente at prosjektet skulle ta en så brå vending på så kort tid.

Saksøkt Multiconsult

Når det gjelder selve byggeskandalen, legger stortingspresidenten mye av skylden for på Stortinget på entreprenøren Multiconsult.

Både ombyggingen av Prinsens gate 26 og byggingen av et nytt post- og varemottak, samt en ny tunnel fra Rådhusgata ble langt mer omfattende og komplisert enn først forventet, understreket Thommessen under redegjørelsen for Stortinget.

Der la han store deler av ansvaret for kostnadsoverskridelsene på entreprenørselskapet Multiconsult, som har hatt prosjekteringsansvaret.

– Kompleksiteten er blitt kraftig forverret, noe som er forsterket ved at Multiconsult har levert entreprise av dårlig kvalitet, sa stortingspresidenten.

– Dette forklarer en del av de økte kostnadene i prosjektet, sa han.

Samtidig er det ikke sikkert at den siste overskridelsen på en halv milliard kroner blir den siste.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i prosjektet, understreket Thommessen.

Stortinget har saksøkt Multiconsult for manglende og ufullstendig prosjektering med krav om rundt 125 millioner kroner, opplyste Thommessen til Stortinget.

– Kravet kan komme til å øke betraktelig, sa han.

– Sterkt beklagelig

Stortingspresidenten åpnet hele redegjørelsen med å understreke at presidentskapet i tre perioder har vært involvert i beslutninger om Stortingets byggeprosjekt.

Sterkt beklagelig, oppsummerte han om de siste kostnadsoverskridelsene på 500 millioner kroner.

– Prosjektet har hatt en utvikling vi alle er svært bekymret for, sa Thommessen.

Han viste til at særlig den siste utviklingen gir grunn til bekymring siden den ble kjent bare kort tid etter at budsjettet ble behandlet før jul.

Thommessen varslet allerede fra starten at det er tre presidentskap som har tatt beslutninger knyttet til prosjektet.

– Jeg vil se byggeprosjektet i et lengre tidsperspektiv. Jeg tror det er nyttig bakgrunn for siste kostnadsutvikling, sa Thommessen.

Etter redegjørelsen sa stortingspresident Thommessen dette til NTB:

– Kunne vi gjort mer for å etterspørre informasjon? Jeg ser at svaret på det er ja.

Noen planer om å trekke seg har han likevel ikke.

– Jeg er valgt til dette vervet. Min oppgave er å føre prosjektet i havn, sier han.

(NTB)

Støre: Naturlig at Thommessen trekker seg

Olemic Thommessens håndtering av byggeskandalen på Stortinget er preget av «firkantet formalisme», mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er ikke betryggende i lys av den faste ledelsen som er nødvendig for å få avsluttet dette prosjektet. Det er derfor naturlig at stortingspresidenten trekker seg, sa Støre da han kommenterte Thommessens redegjørelse om byggesprekken på Stortinget.

Støre minnet om at et enstemmig Storting etter Riksrevisjonens ramsalte kritikk i fjor sommer hadde bedt presidentskapet komme med korrekt og ikke minst rettidig informasjon.

– Men vi hører ikke lenger om tett og løpende kontakt. Vi hører igjen at administrasjonen ikke har gitt løpende informasjon til presidentskapet. Vi hører en president som forklarer at han ikke er blitt meddelt. Det er ekko av det vi hørte her i salen i fjor sommer, og det var dette Stortinget ville ha en endring på, sa Støre. (NTB)

Helleland: Byggesprekken setter Stortingets renommé på spill

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland er bekymret for de folkevalgtes renommé som følge av byggesprekken på Stortinget.

– Dette er en svært komplisert sak, og den setter vårt renommé som folkevalgte og Stortinget i en svært vanskelig situasjon, sa Helleland rett etter at Olemic Thommessen (H) hadde gjort rede for kostnadssprekken på 500 millioner kroner som ble kjent i februar.

Helleland minnet også om at presidentskapet er et kollegium der vedtak fattes i fellesskap. (NTB)

Breivik: Thommessen bør vurdere egen stilling

Venstres Terje Breivik ber presidentskapet om å gjøre sine egne «grundige og helt nødvendige» vurderinger av de politiske konsekvensensene av byggesaken.

Beslutningene som er tatt i byggeprosjektet vitner om et Storting som har et avslappet forhold til bruk av fellesskapets penger, men også til selvkritikk, framholdt Venstres parlamentariske leder.

Han tok også et kraftig oppgjør med at presidentskapet gjentatte ganger har forsøkt å legge hoveddelen av ansvaret på prosjekteringsselskapet Multiconsult.

– Det var ikke Multiconsult som var byggherre, som satte i gang tilleggsprosjekt etter tilleggsprosjekt på sviktende grunnlag eller valgte entreprisefolk, sa Breivik.

Han mener det ikke er vanskelig å forstå at stortingsdirektør Ida Børresen valgte å trekke seg. Han antydet også at presidentskapet bør gjøre seg lignende refleksjoner.

– Hvordan det politiske ansvaret skal tydeliggjøres, utover det som er iverksatt, forutsetter jeg nå at presidentskapet gjør grundige og helt nødvendige vurderinger av, sa han. (NTB)

Moxnes: Virkeligheten overgår fiksjonen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener byggeskandalen på Stortinget overgår fiksjonen i filmen Norske byggeklosser.

– Vi ønsker ikke noen heksejakt på stortingspresidenten. Men alle partier har et ansvar for å stoppe dette og vise at feil får konsekvenser også for politikere. Derfor har Rødt foreslått et nyvalg av stortingspresident, sa Moxnes etter redegjørelsen fra stortingspresident Olemic Thommessen (H) i Stortinget tirsdag.

Han mente at det å be Thommessen selv om å vurdere sin stilling, er som å be bukken passe havresekken.

Ingen av de andre partiene støtter Rødt. Moxnes sier man kan spørre seg selv hvorfor.

– Kanskje det er fordi de selv har et større ansvar for skandalen enn de liker å innrømme, for presidentskapet har hatt en rekke muligheter for å stoppe kostnadsgaloppen, sa Moxnes.

Han innledet med å vise til filmen Norske byggeklosser, som viser hvor skjevt ut et byggeprosjekt kan havne. Men byggesprekken på Stortinget overgår fiksjonen, mente Moxnes.

Han sa også at statsminister Erna Solberg (H) har det største ansvaret i saken, fordi hun så sterkt har vernet om Thommessen. (NTB)

Frp ber Ap vurdere egen innsats i byggesaken

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener Arbeiderpartiet må ta sin del av ansvaret for at byggeprosjektet gikk så galt.

– Dette er historien om praktisk alt som kan gå galt i et byggeprosjekt, innledet Limi i debatten om byggesaken på Stortinget.

Han rettet ikke direkte kritikk mot stortingspresident Olemic Thommessen (H), men spurte i stedet Arbeiderpartiet hva partiets egne medlemmer i presidentskapet har gjort.

– Det er verdt å minne om at det var Arbeiderpartiet som selv satt med stortingspresidenten da beslutningen om at Stortingets selv skulle være byggherre, ble tatt. Det var en beslutning som skulle vise seg å bli fatal, sa Limi. (NTB)

Lysbakken: Landets mest tragiske tunnel

SV-leder Audun Lysbakken mener det eneste som kan redde Stortingets omdømme er at stortingspresident Olemic Thommessen trekker seg etter byggeskandalen.

– Hele denne byggesaken er blitt et monument over uvettig pengebruk, sa Lysbakken etter at Thommessen hadde redegjort for byggeskandalen for Stortinget.

– Det er for mye ansvarsfraskrivelse i redegjørelsen vi hørte i dag. Stortinget kan ikke stille lavere krav til egne ledere enn samfunnet ellers. Dersom feil begås, må lederne ta konsekvensene. Det er bare presidenten som kan ta det politiske ansvaret, sa Lysbakken, som mener at å legge skylden på Multiconsult ikke fjerner spørsmålet om politisk ansvar.

– Stortingsflertallet må nå tenke grundig over om det er klokt, særlig av hensyn til Stortingets omdømme, å la Thommessen bli sittende, sa Lysbakken. (NTB)

Arnstad: – Thommessens redegjørelse ikke betryggende

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad oppfordrer stortingspresident Olemic Thommessen (H) til å trekke seg som følge av Stortingets byggeskandale.

Arnstad slo fast at hun ikke er beroliget av Thommessens redegjørelse for byggesprekken i Stortinget tirsdag. Hun mener at Riksrevisjonens pålegg om bedre rapportering til Stortinget ikke er fulgt opp, og hun er dypt bekymret for faren for nye overskridelser.

– Vi mener det er naturlig at presidenten og Høyre og Fremskrittspartiet tar ansvar og at han trekker seg, sa Arnstad fra Stortingets talerstol.

Hun sier det er uforståelig og helt utrolig at Thommessen ikke var mer aktiv i å søke informasjon før han forsikret Stortinget 20. desember om at kostnadene var under kontroll.

– Selvfølgelig kan presidentskapet henvende seg til hvem de vil for å få et oppdatert bilde. Det holder bare ikke å si at han ventet på å bli meddelt en ny kostnadsramme, sa Arnstad.

– Det andre som bekymrer meg er risikoen for at det kan sprekke mer, sa hun. (NTB)

Hareide: KrF har ikke konkludert om Thommessens fremtid

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at partiet ikke har konkludert når det gjelder tillit til stortingspresident Olemic Thommessen.

Etter stortingspresidentens redegjørelse for den siste byggesprekken på 500 millioner kroner i Stortinget tirsdag, sa Hareide at partiet vil følge og delta i debatten fremover, før de konkluderer.

– Det blir en debatt fremover der Stortinget skal se på ansvar og eventuelt fordele skyld i denne type saker. KrF vil ikke drive polemikk rundt denne saken, til det er den for alvorlig. Vi har ikke konkludert, sa Hareide.

(NTB)

Thommessen: Min oppgave å hale prosjektet i land

Stortingspresident Olemic Thommessen vil ikke svare på opposisjonens krav om at han bør ta det politiske ansvaret for byggeskandalen og trekke seg.

– Alt må nå settes inn på å fullføre arbeidet med best mulig kostnadskontroll, sa Thommessen etter debatten om byggeskandalen på Stortinget tirsdag.

Der stilte partiene Ap, Senterpartiet, SV og Rødt krav om at Thommessen tar sin hatt og går. Men fra Stortingets talerstol mente Thommessen det ville gå for langt å svare på kritikken fra de enkelte partilederne.

– Vi har ennå ikke funnet alle svarene på hvorfor det har gått så galt som det gjorde. I etterpåklokskapens lys burde vi ha etterspurt mer informasjon. Likevel har vi et byggeprosjekt som skal gjennomføres. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for å få dette i land på best mulig måte, sa Thommessen. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: