Innenriks

Forbrukerrådet: Leger må tåle ris og ros på nett

Datatilsynet har bestemt at fastleger skal kunne reservere seg mot at pasienter vurderer dem på nett. Forbrukerrådet har en annen oppfatning.

Legelisten.no , som ble lansert i mai 2012, kan folk legge ut vurderinger av leger, tannleger og spesialister.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet mener nettsiden er et viktig supplement til Helsenorge.no , hvor man velger fastlege. Hun håper derfor vedtaket Datatilsynet gjorde før jul, ikke blir stående.

– At du har en lege som er flink med de små, er viktig når du er bekymret for et febersykt barn, understreker hun.

Vie beskriver Datatilsynets beslutning som bekymringsfull og mener den i verste fall kan gå på helsen løs.

– Snakker legen et språk du forstår, eller kan den som sitter i rullestol være sikker på å komme seg greit opp på undersøkelsesbenken?

Datatilsynet vedtok i november at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

Legelistens klage på vedtaket skal nå til behandling i Personvernnemnda, og en eventuell reservasjonsrett vil ikke gjelde før nemnda har ferdigbehandlet saken. Forbrukerrådet har sendt sine innspill til nemnda.

NTB

Nyeste fra Dagsavisen.no: