Innenriks

Stortinget vedtok å utrede atomvåpenforbud

Frp og Høyre ble stående alene da Venstre stemte med stortingsflertallet, som ber regjeringen utrede norsk tilslutning til FN-traktaten om atomvåpenforbud.

Bilde 1 av 2

– Jeg er veldig glad for at flertallet av partiene på Stortinget stilte seg bak SVs forslag. Det er et viktig første skritt i retning av å signere forbudet, sier SVs fungerende utenrikspolitiske talsperson Gina Barstad til NTB.

SVs opprinnelige forslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet ble ikke vedtatt. Derimot samlet flertallet seg om å be regjeringen om en utredning som både skal analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge.

– FNs atomvåpenforbud fjerner ikke atomvåpen over natten, men kan brukes som et utgangspunkt for å presse atommaktene til å ruste ned. Forbudet er det mest lovende nedrustningsinitiativet siden den kalde krigen, sier Barstad.

– Feil side

SV-representanten sier det er trist at Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot.

– De stiller seg på feil side av historien, mener Barstad.

Aps utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt har understreker overfor NTB at Arbeiderpartiet ikke mener at Norge, som eneste NATO-land, kan signere traktaten. Derimot er partiet med på en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den.

Nei til Atomvåpen mener utredningsvedtaket sender et viktig signal til andre land.

– Atomvåpenforbudet er nå en realitet, og det er bortkastet å argumentere mot at det skal eksistere, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Slag i luften

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde mener på sin side at selv om intensjonene kan være gode, vil et atomvåpenforbud gjøre verden farligere fremfor tryggere.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes sier dette etter Stortingets vedtak torsdag:

– Forbudet er et slag i luften så lenge atommakt-statene ikke stiller seg bak det. Forbudet vil ikke bidra til at et eneste atomstridshode blir demontert. Dette er ikke veien å gå for å få fjernet verdens atomvåpen.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen