Innenriks

Betaler for anke

Greenpeace og Natur og Ungdom har fått over 300.000 kroner fra om lag 600 personer etter at de tapte klimasøksmålet mot staten.

Flere av giverne har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker miljøorganisasjonene skal anke saken videre til lagmannsretten. En enkelt giver som har gitt 20.000 kroner, har varslet om ytterligere 20.000 kroner hvis saken blir anket.

Ankefristen er 5. februar. Landsmøtet i Natur og Ungdom har gitt landsstyret mandat til å anke, men så langt er det uklart om dette kommer til å skje. Leder av Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, tror ikke at avgjørelsen faller før tett opp til ankefristen.

– Hvordan reagerer du på at det har kommet inn 300.000 kroner i støtte i løpet av om lag tre uker?

– Det er fantastisk, også fordi dette er penger som så å si har kommet inn av seg selv.

Les også: Greenpeace, NU og Besteforeldrene må betale

1,5 millioner

I forkant av rettssaken i Oslo tingrett klarte Greenpeace og Natur og ungdom å samle inn over 1,5 millioner kroner i støtte, men da ble det gjennomført en målrettet kampanje for å få inn penger. Disse pengene, og mer til, gikk med i arbeidet med søksmålet fram til rettssaken, opplyser Gulowsen.

– Vi er veldig fornøyde med at interessen for klimasøksmålet har vært så stor, og at det fortsatt er bred interesse for dette selv etter at vi tapte i tingretten. Det er motiverende, sier han.

– Hvem er det som har gitt penger i etterkant av tapet?

– Det er folk fra over alt. Det er ikke grunn til å tro at det bare er personer som allerede støtter Greenpeace.

Tapet i tingretten innebar også at Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon, som også var del av søksmålet, ble idømt saksomkostninger på 580.000 kroner.

De 300.000 kronene som nå har kommet inn, kan bli brukt til å dekke deler av dette, går det fram av nettsidene til Greenpeace.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Viktig sak

– Men de er ikke øremerket til dette formålet. De kan både bli brukt til å betale saksomkostningene og til en eventuell ankeprosess, påpeker Gulowsen.

– Hvilken vei ligger det an til å gå i spørsmålet om en anke?

– Mange av dem som ønsker at vi skal anke, peker på oppmerksomheten og engasjementet saken har ført til blant veldig mange, og at dette er en så viktig sak at den bør føres helt til Høyesterett, svarer Gulowsen.

Han mener videre at deler av dommen fra tingretten er å betrakte som «absurd».

– Men vi kan ikke anke bare for å anke. Vi må jo også være sikre på at vi kan vinne en slik ankesak, påpeker Gulowsen.

– Det må til for at vi skal klare å stanse den uakseptable norske letingen etter olje som verdens klima ikke vil tåle.

Les også: Eks-statsråder med på søksmål mot staten

Mer fra Dagsavisen