Innenriks

– Vi har sviktet de jentene som har prøvd å varsle

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland synes det er vondt at Høyre ikke har klart å skåne Unge Høyre-jenter fra å bli seksuelt trakassert.

Ingen sektorer, bransjer eller organisasjoner har vært uberørt av metoo-bevegelsen.

I barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands eget parti har det til nå kommet 21 varsler om seksuell trakassering. 10 av dem gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

– Hva slags refleksjoner gjør du deg om det som har skjedd i ditt eget parti?

– Først og fremst blir jeg veldig lei meg, fordi vi har sviktet. Vi har sviktet de jentene, som har prøvd å varsle. Vi har ikke hatt gode nok systemer og enkeltmennesker har ikke klart å fange opp de signalene som har rørt seg. Det er det vondt å kjenne på.

Hun er samtidig betrygget over måten varslerne nå blir håndtert på, og mener det gjør at flere har varslet.

– Terskelen for dem har blitt senket. Så er jeg glad for at vi nå får opp systemer for at alt skal loggest og følges opp. De får også tilbud om juridisk bistand og psykologhjelp. Det er viktig, fordi det å bli utsatt for trakassering også handler mye om skam. Det første man gjerne kjenner på er skyldfølelse. Særlig jenter kan ofte tenke at de gikk med et for kort skjørt eller en for dyp utringning, og at det er årsaken til at trakasseringen eller overgrepet skjedde, sier hun, og slår fast:

– Der vil jeg som likestillingsminister være krystallklar: Et overgrep eller seksuell trakassering er aldri offerets skyld.

LES OGSÅ: – Det store spørsmålet er hvordan han kunne få holde på i så mange år

– Umulig å unngå

Hun mener metoo har vist at seksuell trakassering er et mye større samfunnsproblem enn vi har trodd.

– De historiene vi har hørt har åpnet øynene våre, og det har vært helt nødvendig, sier statsråden.

– Fortsatt skjer maktmisbruk på arbeidsplasser og i organisasjoner. Det store omfanget tror jeg har kommet som en stor overraskelse på veldig mange. Vi liker å slå oss på brystet og si at vi er på topp i verden når det kommer til likestilling. Jeg tror mange den siste tida har gått i seg selv og tenkt grundig gjennom hvordan vi forholder oss til hverandre som mennesker. Dette handler dypest sett om det, fortsetter hun.

– Har du selv hatt erfaring med seksuell trakassering?

– Når du kommer inn som ung kvinne i politikken er det umulig å unngå i en eller annen grad, sier Helleland.

– Hvordan har du opplevd det?

– Jeg har vært forskånet fra å ha opplevd noen alvorlige hendelser, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Storsamling

Onsdag har statsråden invitert til innspillsmøte om temaet. Deltakerne er bedt om å si hva de tror skal til for å skape varig endring i kjølvannet av metoo.

Om lag 100 samfunnsaktører er invitert. Helleland forventer gode forslag hun kan jobbe videre med, og skal i hovedsak bruke møtet til å lytte.

– Jeg er interessert i å høre hvilke tiltak de mener vi som myndigheter må sette i gang, hva de mener de selv kan gjøre, og hva vi som storsamfunn kan gjøre for å bevege oss videre, sier Helleland.

Hun er forberedt på å jobbe med dette hver dag.

– Selv når det ikke lenger kommer fram enkelthistorier i media kan ikke vi tro at dette er over. Det går ikke over. Vi er nødt til å gjøre endringer for at det skal skje.

LES OGSÅ: Metoo-effekt i alle partiene