Innenriks

Greenpeace, NU og Besteforeldrene må betale

Miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken og ble idømt sakskostnader.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barentshavet og må betale statens sakskostnader.

Organisasjonene må betale 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet, heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag.

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, 23. konsesjonsrunde, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

Oslo tingrett avviser organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever.

I dommen slås det fast at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.

– Ikke en avklaring

Høyesterett har tidligere sagt at avklaring av prinsipielle spørsmål kan være en tungtveiende grunn til å slippe å betale sakskostnader, påpeker domstolen.

– Noen avklaring foreligger imidlertid ikke ved tingrettens dom; det vil eventuelt først skje ved Høyesteretts avgjørelse, skriver tingrettsdommer Hugo Abelseth, som begrunnelse for at organisasjonene må betale statens kostnader.

De får to uker på seg til å betale.

Organisasjonene har opplyst at de allerede har brukt over to millioner kroner på klimarettssaken.

– Vil flytte makt

Saksøkerne mener tildelingen av letekonsesjoner ikke bare bryter med Grunnloven, men også strider mot Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen. I tillegg til at Norges CO2-utslipp vil øke, mener de at staten kan komme til å tape, ikke tjene, på oljeutvinning i Barentshavet.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har avvist alle påstander og anklaget organisasjonene for å flytte makt fra Stortinget til rettsapparatet.

– Det er nytt at en rettssal brukes som en arena for en langt bredere politisk kampanje. Dette er fremmed for den norske rettstradisjonen, sa Sejersted til NTB da saken gikk for retten.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen