Innenriks

Klarer ikke avsløre medlemsjuks

Stat og kommune deler årlig ut om lag 600 millioner kroner til tros- og livssynssamfunn. Kontrollen er ikke god nok, erkjenner Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bilde 1 av 2

Fungerende underdirektør Hege Skaanes Nyhus på juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, svarer klart på Dagsavisens spørsmål:

– Er det offentliges kontroll med denne tilskuddsordningen på flere hundre millioner kroner god nok?

– Nei, men listene blir kontrollert av Brønnøysundregistrene og da utbetales det ikke for feilføringer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fikk selv rydde opp

– Ordningen er basert på tillit, og det er lagt opp til at en får støtte for hvert medlem i et trossamfunn. Det bygger på at vi har religionsfrihet, og at når vi først har en støtteordning så gir vi støtte til alle, sier Nyhus.

I fjor var den totale statlige og kommunale støtten til tros- og livssynssamfunn på om lag 600 millioner kroner på landsbasis. Fylkesmannen i Oslo og Akershus håndterte en tredjedel – de utbetalte over 210 millioner kroner i 2016.

Året før anmeldte Fylkesmannen Oslo katolske bispedømme (OKB) etter mistanke om storstilt medlemsjuks.

Det ble opprinnelig åpnet tilsynssak, og kirken ble selv bedt om å rydde opp i eget medlemsregister etter en artikkelserie i Dagbladet der en rekke personer sto fram og fortalte at de uvitende var blitt innmeldt i Den katolsk kirken i Norge.

Men før kirken fikk sluttført opprydningsarbeidet, gikk Fylkesmannen i Oslo og Akershus til politiet.

– Vi så at det antallet medlemmer som var oppgitt, var altfor høyt. Og at det medførte at beløpet de fikk utbetalt i statsstøtte var for høyt. Og vi mente at vi etter hvert hadde nok dokumentasjon på akkurat det da vi bestemte oss for å anmelde, sier Nyhus.

OKB, som alle andre tros- og livssynssamfunn, sender inn årsrapporter og søknader om støtte med oversikt over medlemmer. Medlemslistene vaskes også mot hverandre for dobbeltregistreringer, avdøde eller andre åpenbart ugyldige medlemskap av Brønnøysundregistrene.

Utover det har ikke det offentlige noen muligheter for kontroll, før de eventuelt blir gjort oppmerksomme.

Les også: Biskopen vil ikke legge fram hemmelig granskingsrapport

«Telefonkatalogmetoden»

I Oslo tingrett sto denne uka Oslo katolske bispedømme (OKB) og dets tidligere økonom tiltalt for bedrageri mot staten.

Bakgrunnen er som følger: Mellom 2010 og 2014 startet ansatte i bispedømmet å søke opp i telefonkatalogen og medlemsregistrere personer med katolsk-klingende navn som de antok kunne være katolikker – uten å spørre dem først.

Én av de ansatte som registrerte personer etter den såkalte telefonkatalogmetoden, sa i retten denne uka at hun alene har registrert mellom 5000 og 10.000 personer årlig i den aktuelle perioden.

I sine årsrapporter, som ble sendt til Fylkesmannen, opplyste aldri kirken om metoden som mangedoblet medlemsveksten.

Ny lov på trappene

Men endring er på vei: Regjeringen har sendt på høring et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn, som eksempelvis foreslår at staten tar over finansieringsansvaret. Men prinsippet om at tilskuddsordningen skal være tillitsbasert, endres ikke.

– Dersom vi fortsetter med en tillitsbasert ordning noenlunde lik den vi har i dag – bør kontrollmulighetene være bedre?

– Det er litt vanskelig å vite. Vi prøver å forvalte et regelverk som er slik det er, sier Nyhus.

Flere rettsrunder

OKB har allerede tapt første runde i den sivile saken bispedømmet anla mot staten, etter et vedtak om å tilbakebetale 40,5 millioner kroner. Dommen ble anket.

Denne uka kom straffesaken opp.

Les også: Mangedobler millionkravet

Mer fra Dagsavisen