Innenriks

Her er Siv Jensens svar om SSB til kontrollkomiteen

I dag fikk Kontroll- og konstitusjonskomitéen svar fra finansminsiteren på spørsmålene de har stilt om SSB-bråket. Men det varsles allerede flere spørsmål til statsråden.

Bilde 1 av 2

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité har bedt finansminister Siv Jensen (Frp) svare på en rekke spørsmål om det omfattende bråket rundt omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB), og tidligere SSB-direktør Christine Meyers avgang.

Svarene kom tirsdag formiddag.

Holmøy-samtalen

Jensen må blant annet svare på hva som var formålet med samtalene mellom Finansdepartementet og Christine Meyer, hvor den omdiskuterte SSB-forskeren Erling Holmøy ble nevnt. Holmøy jobber med ulike modeller som brukes for å lage prognoser om ulike påvirkningsfaktorer på norsk økonomi, deriblant innvandring. Han er derfor kjent som innvandringsregnskapets far.

Finansministeren opplyser i sitt svar til Stortinget om at samtalen fant sted 29.oktober, altså et par uker før Meyer forlot sin stilling. Meyer har uttalt til VG at hun i denne samtalen ble bedt om å gi Holmøy spesialbehandling i omorganiseringen.

I Jensens offsielle svar til Stortinget om samtalen understreker hun at det er modellene som Holmøy og hans kollegaer opererer med som har vært det sentrale:

"Det ble i samtalene formidlet at det var viktig at modellene og tilhørende nøkkelpersonell var samlet i samme avdeling. Det ble fra departementets reist spørsmål om nøkkelpersonell for de to nevnte modellene kunne bli værende i forskningsavdelingen."

Videre skriver Jensen at medarbeiderne Erling Holmøy, Nils Martin Stølen og Birger Strøm blir særskilt nevnt som nøkkelpersoner.

Les også: SSB-forsker Holmøy: – Jeg befinner meg i et svev, jeg vet ikke hvor jeg skal lande

Ba om skriftlig instruks

Meyer var ikke med på å la de bli værende uten videre:

"Det ble svart at det lot seg gjøre, men bare etter skriftlig instruksjon fra finansministeren", skriver Jensen.

Det var ikke aktuelt fra departementets side, ifølge finansministeren. De foreslo i stedet å la disse nøkkelpersonene fortsatt få jobbe med sine modeller, selv om de ble flyttet til statistikkavdelingen.

Ifølge Finansdepartementet var det enighet om at Meyer kunne vurdere en slik løsning til dagen etter.

Les også:Tidligere SSB-sjef skal ha blitt drapstruet

Mener Meyer fikk advarsler

Komiteen ber også Jensen redegjøre for hvilke signaler og tilbakemeldinger Finansdepartementet har gitt underveis om omorganiseringen.

– Svarene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en skriftlig kommentar.

Finansministeren viser blant annet til tildelingsbrevet for 2017, som SSB fikk i januar. Her står det at departementet mener SSBs forskningsavdeling bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modelbaserte analyser.

Viktigheten av dette ble understreket også senere i januar, i forbindelse med det interne utvalget til Meyer - Bye-utvalget, ifølge Finansdepartementet.

Jensen svarer at Finansdepartementet ikke har hatt vesentlige innvendinger når det gjelder den delen av omorganiseringen som omhandler flytting av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo, men at det på et møte 8. september i år ble reist spørsmål om risikoen knyttet til å miste kompetanse og nøkkelpersonell i forbindelse med de store organisasjonsendringene var underrappotert.

Departementet stilte her spørsmål ved om det var risiko for at SSB ikke kunne levere i tråd med kontrakter, og ga utrykk for bekymring.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget. Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, sier finansministeren videre.

Les også:Krever at SSB-kutt blir stoppet

SV: Ikke færre spørsmål av dette

Kontrollkomiteen gikk i møte klokka 14.00 tirsdag, hvor svarene til Siv Jensen vil bli diskutert. Før møtet virket ikke SVs medlem i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, overbevist.

– Det er ingenting i disse svarene som stilner mine bekymringer, sier Knag Fylkesnes til Dagsavisen.

Han mener tvert imot at det ligger en innrømmelse i Jensens svar om at Finansdepartementet har gått inn i en personalsak.

– Og det virker som at departementet ser ut til å synes at det er helt greit. Jeg mener at det må begrunnes langt bedre enn det gjør i disse svarene, sier SV-politikeren.

Han mener også at det er flere spørsmål som ikke blir svart på direkte.

– For eksempel spørsmålet om en SSB-direktør trenger finansministerens tillit, sier Knag Fylkesnes.

Han indikerer at i hvert fall SV ønsker å sende finansministeren flere spørsmål.

– Det blir ikke færre spørsmål av det her. 

– Så det er trolig at Kontrollkomiteen vil sende flere spørsmål?

– Ja. Det blir en oppfølging.