Innenriks

21 saker de siste fem årene

Alle partiene unntatt Senterpartiet melder om saker knyttet til sextrakassering eller lignende tilfeller de siste fem årene.

Dagsavisen har kartlagt alle partiene på Stortinget og spurt om de kjenner til saker knyttet til seksuell trakassering eller lignende forhold i sitt parti de siste fem årene.

Ikke alle partiene tallfester omfanget, men basert på dem som gjør det, kan antallet summeres til 21 saker de siste fem årene.

Les også: 1300 kvinner bak opprop mot trakassering i svensk politikk

Saker i de fleste partier

Partiene svarer ulikt når det gjelder hva slags saker de har regnet med, og på hvilket nivå i organisasjonen. Enkelte viser til medieomtalte overgrepssaker hvor medlemmer er involvert, mens andre viser til uønsket seksuell oppmerksomhet i partisammenheng.

Det understrekes at dette er det partiene selv melder inn til Dagsavisen:

Arbeiderpartiet: Fem saker.

Miljøpartiet De Grønne: Fire saker.

Rødt: Fire saker.

Fremskrittspartiet: Tre saker.

Venstre: Fire saker.

KrF: Én sak.

Høyre og SV: Melder om saker, men ikke antall.

Senterpartiet: Ingen kjente tilfeller.

Arbeiderpartiet er partiet som melder tilbake om flest saker.

– Av større saker der vi har bistått, har det vært fem saker de siste årene. To av sakene var hendelser i organisasjonen, tre av dem var forhold utenfor organisasjonen, med tillitsvalgte som har verv i partiet som var involvert. I fire av disse sakene var politiet involvert, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har registrert fire saker på tre år.

– De siste tre årene, da jeg har vært partisekretær, har det funnet sted fire tilfeller knyttet til seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg kjenner ikke til hvor mange tilfeller det har vært før 2014, og det er ikke ført statistikk over det, sier partisekretær Lars Gaupset.

Frp melder tilbake om tre saker.

– I partisammenheng er det for Frps del snakk om tre saker av varierende alvorlighetsgrad de siste fem årene. De er håndtert av organisasjonsutvalget vårt, opplyser kommunikasjonssjef Ida Krag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uønsket oppmerksomhet

Venstre rapporterer om tre tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Vi kjenner til tre saker som hører under kategorien lignende forhold: Uønsket oppmerksomhet, sier generalsekretær Trond Enger i Venstre.

I tillegg nevner Venstre den mye omtalte Solum-Larsen-saken fra 2012, hvor partiets daværende nestleder ble anklaget for voldtekt. Jenta fikk voldsoffererstatning, mens saken ble henlagt.

KrF er kjent med én overgrepssak fra 2016 i sitt parti.

– Den eneste saken vi er kjent med de siste fem årene, er én overgrepssak fra i fjor, som også ble behørig omtalt i mediene, der en kommunestyrerepresentant for KrF i en kommune i Hordaland skal ha begått seksuelle overgrep mot flere barn, sier partisekretær Hilde Frafjord Johnson.

Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, kjenner derimot ikke til noen tilfeller av seksuell trakassering.

– Jeg kjenner ikke til at det har vært seksuell trakassering i partiet de siste fem årene. Sps etiske retningslinjer, som blir trukket fram i mange sammenhenger, fastslår at vi ikke aksepterer trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd, sier Olsen.

Les også: – Dette er en #Jeg gidder ikke mer-historie

– Anklager mot medlemmer

Høyre har hatt saker, men har ikke tallfestet dette.

– Ja, vi har dessverre hatt flere slike saker, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre.

Heller ikke SV kan komme med noen tall, men erkjenner at det har vært tilfeller.

– Jeg har ikke selv blitt kontaktet om tilfeller av seksuell trakassering i partiet, men vi har hatt noen enkelthendelser tidligere. Alle slike henvendelser blitt tatt på alvor, sier partisekretær i SV, Audun Herning.

Rødt melder om at de ikke har hatt saker som involverer sentrale tillitsvalgte eller ansatte, men har fått henvendelser som angår medlemmer.

– Behandlingskomiteen vi har satt ned, har i løpet av de siste fire årene fått videresendt fire henvendelser som angår anklager mot enkeltmedlemmer. Ingen av sakene omfatter hendelser som har skjedd i partisammenheng, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

Les også: Byttet parti etter sextrakassering

– Håndteres på ulike nivå

Partiene er også spurt om de gjør noe for å forebygge seksuell trakassering og lignende tilfeller, noe alle har svart på.

– Vi har klare retningslinjer mot seksuell trakassering. Oppfølging og håndtering av saker gjøres både lokalt, på fylkesnivå og i partiet sentralt. Det er og årsaken til at det er vanskelig å ha full oversikt over omfang. Dersom det foreligger påstander om hendelser som kan være straffbare, oppfordrer vi til anmeldelse, vi skal ikke etterforske, men støtte, følge opp og sørge for at de involverte får nødvendig bistand, sier Kjersti Stenseng.

Høyre har et eget partikultur-dokument som skal være jevnlig oppe til samtale.

– Her er vi veldig tydelige på at «Høyre legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering». Når vi er så tydelige, tror jeg vi har gjort det lettere for dem som har blitt utsatt for dette å ta det opp med oss i lederposisjoner. Jeg tror og håper vi har hatt positiv effekt av arbeidet vårt, men dette er holdningsarbeid som vi må holde jevnt høyt trykk på, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Les også: Vil ha flere tiltak mot seksuell trakassering i LO

Les også: – Jeg har selv opplevd ubehagelige situasjoner av seksuell karakter i LO

Mer fra Dagsavisen