Innenriks

Ap lanserer naturvernpakke

Ap styrker naturvernet med 320 millioner kroner ut over hva regjeringen foreslår, i sitt alternative statsbudsjett.

Bilde 1 av 3

– Arbeiderpartiet er opptatt av at det klassiske naturvernet ikke må komme i skyggen av klimapolitikken, sier Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Ap.

– Tvert imot må naturvernet løftes som et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. En natur i balanse med skog, våtmarker og myr som fanger og lagrer karbon, er svært viktig for klimaet. I tillegg er tilgang til naturområder viktig for folkehelsa, fortsetter han.

Les også: Krangler om truede arter

– Den største utfordringen

Styrkingen av naturvern i Aps alternative budsjett, som snart blir framlagt, betegner han som et kraftig signal om at klima og miljø vil være viktige satsingsområder for Ap i tiden framover.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Tap av biologisk mangfold er den største miljøutfordringen vi har i tillegg til klimaendringene. I hele forrige periode kuttet regjeringen i bevilgningene, og etterslepet er stort. Dessverre følges dette opp i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, et budsjett som miljøorganisasjonene har gitt strykkarakter, svarer Aukrust.

Aps «Naturvernpakke» omfatter 14 punkter (se fakta). Den største enkeltendringen i kroner og øre, sammenlignet med regjeringens forslag, er 70 millioner kroner mer til skogvern, som en oppfølging av målet om 10 prosent skogvern.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Et skritt i riktig retning

Skogbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond responderer slik på Aps skogvernsatsing:

– Ap har vedtatt at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes innen 10 år. Det er svært viktig med politiske ambisjoner for at vi skal nå målet. Men farten må økes kraftig, ellers er dette ikke mulig å få til. Det er gledelig at Ap prioriterer skogvern i sitt alternative budsjett, men dessverre er heller ikke økningen på 70 millioner kroner tilstrekkelig, selv om det er et skritt i riktig retning, sier Myhre.

– Med Arbeiderpartiets økning av skogvernbudsjettet blir totalsummen 463 millioner kroner til neste år. Vi i WWF anbefaler at det settes av en skogvernmilliard hvert år om vi skal nå målet om å verne 10 prosent av skogen vår, fortsetter hun.

Aukrust på sin side, mener at en økning på 70 millioner kroner i ett enkelt statsbudsjett, er mye.

Les også: Samlet seg for mer skogvern

– Positivt

Sabima var blant miljøorganisasjonene som uttalte seg kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett da det ble lagt fram i oktober. Sabima konstaterte da at forslaget innebar nær 200 millioner kroner mindre til norsk naturmangfold.

«Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020. Dette statsbudsjettet for 2018 tar oss i motsatt retning», skrev Sabima da i en pressemelding.

Generalsekretær Christian Steel omtalte i samme pressemelding regjeringens statsbudsjett som «et svik mot neste generasjoner og naturmangfoldet vi alle er avhengige av.»

– Det er noen økninger på noen symbolske poster, men i sum er dette statsbudsjettet alt annet enn grønt, uttalte han også.

Steel er noe mildere stemt til Aps alternative budsjettforslag.

– Arbeiderpartiet reverserer de fleste av regjeringens kutt, og plusser også på noen av dem, konstaterer han.

Steel betegner dette som positivt.

– Men det er ikke akkurat noe taktskifte i naturforvaltningen, tilføyer han.

Sabimas generalsekretær konstaterer dessuten at heller ikke Ap i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg naturmangfoldkrisen.

– Det er et stort gap mellom behovet og Stortingets faktisk ganske gode ambisjoner på den ene siden, og de ressursene miljøforvaltningen får til disposisjon på den andre. Med Aps budsjett vil det ta 26 år i stedet for 27 år å nå målet om 10 prosent skogvern, for eksempel.

Steel finner også grunn til å minne om hva politikerne finner plass til av bevilgninger når det gjelder andre deler av samfunnsutviklingen.

– En drøy milliard

– Klima- og miljødepartementet ville fortsatt vært et «juniordepartement» om Ap hadde bestemt, og ikke hatt mulighet til å matche de store naturødeleggelsene som andre departementer steller i stand. For eksempel bevilger regjeringen 2,5 milliarder kroner mer til veibygging enn i fjor. Jeg vil tippe at Ap ikke har reversert noe særlig av det. Så det står ikke på penger, men på prioriteringer. Vi mener det er behov for å plusse på en drøy milliard sammenlignet med fjorårets budsjett, altså før regjeringen kuttet med nesten 200 millioner.

Les også: Hun skal skaffe en milliard kroner - årlig

Mer fra Dagsavisen