Grønlandshvalen er en av taperne i forslaget til neste års statsbudsjett, ifølge WWF Verdens naturfond. Den norske bestanden er anslått til 50 dyr, noe som gjør at grønlandshvalen omtales som kritisk truet i den norske rødlisten over truede arter.

Må vente lenger

Truede arter må holde ut i minst ett år til før de kan gjøre seg noe håp om bedre kår.

 

Det går fram av et svar SV har fått fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

«Klima- og miljødepartementet ga 6. juli i år Miljødirektoratet i oppdrag å foreslå virkemidler for bevaring av sterkt og kritisk truede arter som også er arter Norge har et spesielt ansvar for å bevare. (...) Denne anbefalingen skal foreligge 1. november 2018», skriver Helgesen.

– Regjeringen setter arbeidet på vent i over ett år. Det er helt uholdbart, mener SVs Lars Haltbrekken.

Stefan Heggelund, som har plass i Stortingets energi- og miljøkomité for Høyre, er ikke overraskende av en helt annen oppfatning.

Les også: Uartig for arter

– Så grundig som mulig

– For det første er ikke dette det eneste som skjer på området. For det andre er det viktig at disse anbefalingene utarbeides så grundig som mulig, sier han.

Totalt er det snakk om omlag 90 arter og 40 naturtyper.

– Hvor lang tid vil det ta fra anbefalingen foreligger til det kan bli fattet vedtak for de aktuelle artene?

– Her er målet at det skal skje så raskt som mulig, selvfølgelig, svarer Heggelund.

Haltbrekken er på ingen måte imponert.

– Det er ikke en prioritering av naturvernet å utsette arbeidet med å ta vare på nye planter eller dyr i ett år, for å be Miljødirektoratet gjøre nye utredninger. Da har man ikke forstått alvoret i situasjonen, mener han.

Mandag omtalte Dagsavisen et nytt notat fra WWF Verdens naturfond, som omtaler ti arter som ifølge miljøorganisasjonen, taper på regjeringens forslag til statsbudsjett. Noe av bakgrunnen er kutt i bevilgningene til arbeidet med å bevare prioriterte arter og truede naturtyper, med 30 prosent.

Heggelund avviser kritikken.

– Jeg er helt uenig i framstillingen WWF har av regjeringens politikk. Vi har styrket arbeidet for truet natur betydelig de siste årene. Fem nye arter har fått status som prioritete arter, i tillegg til én ny naturtype. Samtidig har bevilgningene til truede arter og naturtyper økt. Faktum er at posten er mer enn doblet gjennom regjeringsperioden, påpeker han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Naturen sviktes

Men Haltbrekken holder på sitt.

– Naturen sviktes når man bare evner å ta vare på litt mer enn én art per år de siste fire årene.

I de fire årene før de blåblå kom til makten, fikk sju arter status som prioriterte arter, forteller Haltbrekken.

– Det er nesten to i året. Heller ikke det var godt nok, så langt ifra, men det sier noe om jobben som gjøres i regjeringen. Sannheten er at det trengs en langt mer kraftfull innsats, ikke kutt i budsjettene, slik regjeringen foreslår, og utsettelse av arbeidet i ett år før man gjør noe.

Heggelund lar seg ikke rokke.

– Dette er rett og slett fornuftig og langsiktig politikk. Samtidig er det slik at innenfor de rammene vi har foreslått, vil det kunne gis tilskudd til viktige tiltak for truet natur.