Innenriks

9 av 10 har forsvunnet

Mens politikerne forhandler om hvorvidt de unge afghanerne skal returneres til Afghanistan eller ikke, forsvinner stadig flere av dem fra norske mottak.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har 90 prosent av afghanerne som fylte 18 år i oktober, forsvunnet fra mottak. Disse såkalte oktoberbarna hadde en tidsbegrenset oppholdstillatelse og norske myndigheter har bestemt at de skal returneres til Afghanistan når de fyller 18 år.

– Dette er en konsekvens av politikken som føres og mangelen på ivaretakelse av denne gruppen. Vi er svært bekymret, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Organisasjonen har lenge kjempet for at politikken må endres.

– Så lenge vi har en politikk som skader barna, må det gjøres noe. De blir psykisk syke, de blir passive og isolerer seg. Flere skader seg selv, og de forsvinner. Vi mener Norge bryter FNs barnekonvensjonen, og at ordningen med midlertidig opphold må opphøre.

Hun viser til en nylig utgitt rapport som fastslo at barnets beste ikke ble vurdert i flertallet av sakene som omhandler enslige mindreårige asylsøkere.

– Ansatte på mottakene er kjempebekymret. De ser hvordan denne politikken ødelegger barns liv, sier Skybak.

Les også: Unge asylsøkere går til grunne

Sikkerhetssituasjonen

Totalt har over 200 afghanere i gruppen «enslige mindreårige asylsøkere» forsvunnet fra mottak siden januar i år, men klart flest forsvant i oktober. Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter at en økende andel av beboerne med tidsbegrenset tillatelse forlater mottakene.

– Flere drar uten å oppgi hvor de skal. Vi mener det er en klar årsakssammenheng mellom at flere ungdommer har fått tidsbegrenset tillatelse og at de forlater mottakene, skriver Heidi Vibeke Pedersen, assisterende fagsjef i UDI.

Hun understreker at mottakene er et frivillig botilbud til asylsøkerne og at UDI ikke har myndighet til å holde noen tilbake. Mottakene skal derimot forsøke å forebygge at enslige mindreårige drar uten å si hvor de skal.

– Mottakene melder til oss at de bruker mye tid på å snakke med ungdommene om hvilke valg de har og hvilke konsekvenser det får å forlate mottaket.

Når noen forlater mottaket uten å melde fra, varsler mottaket UDI, politiet og barnevernet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Betent sak

SV har fremmet et hasteforslag om midlertidig returstans. I går var saken oppe til debatt i Stortinget da innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Listhaug advarte på det sterkeste mot å stanse alle returene til Afghanistan og sa at Norge vil framstå som «en frihavn» i Europa for afghanske borgere hvis SV får støtte for sitt forslag.

Utenriksministeren tegnet et dystert bilde av sikkerhetssituasjonen.

– Den væpnede konflikten mellom den afghanske regjeringen og opprørsgrupper fortsetter med uforminsket styrke. Det pågår jevnlig kamphandlinger i mange av Afghanistans 34 provinser og vi er vitne til gjentatte terrorangrep både på landsbygda og i byene. Både sivile og militære tap er fortsatt betydelige, sa Søreide.

Hun understreket at Utenriksdepartementet ikke vurderer asylsøkeres beskyttelsesbehov og viste til at dette vurderes av UDI og UNE.

Innlegg: Jeg melder meg med dette ut av Arbeiderpartiet (Arne Wam)

Les også: Arne Strand: Dette er ytterst alvorlig for Arbeiderpartiet

Opprør i Ap

I Arbeiderpartiet er det et gryende opprør mot partiets asylpolitikk. Flere tidligere statsråder, AUF og flere fylkeslag mener partiet må stemme for en midlertidig stans av returene. Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap) skrev et debattinnlegg i Dagsavisen denne uka der han kalte utsendelsene av unge afghanere til Afghanistan for «et nederlag for det siviliserte Norge».

Les innlegget her: Et nederlag for det siviliserte Norge

I går gjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre det klart at partiet ikke kommer til å støtte SVs forslag.

– Vi har avklart at vi ikke kommer til å stemme for et forslag som sier stans i all retur til Afghanistan, uttalte Støre til NTB.

Saken ble drøftet på partiets gruppemøte i går ettermiddag.

– For oss er det viktig å være trygge på at forholdene ved retur er akseptable. Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn. Vi holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sa Støre.

I går ble det klart at heller ikke Senterpartiet vil støtte SVs forslag.

Les også: Her fikser unge asylsøkere sykler gratis

– Ikke stort nytt

Kjetil Kjenseth, innvandringspolitisk talsperson for Venstre, lærte lite nytt av redegjørelsene til regjeringen.

– Det var ikke stort nytt. Ingen gikk inn på vurderingen til FNs høykommissær for flyktninger eller hva andre land gjør.

Venstre kommer til å fremme sitt eget forslag for Stortinget på tirsdag. Mens SV ønsker umiddelbar stans i alle returer til Afghanistan, foreslår Venstre at returstansen bare skal gjelde barn som kom alene til Norge og som nå henvises til internflukt.

Kjenseth håper nå at Ap vil støtte deres forslag om midlertidig stans av returer for unge afghanere.

– Nå må de avklare om de står for dagens praksis eller ikke.

Les også: Verge: Jeg gråter nesten hver dag

For et år siden fikk regjeringen flertall ved hjelp av Sp og Ap for forslaget om å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt. Det førte til at langt flere asylsøkere kunne henvises til internflukt i hjemlandet. Kjenseth vil ikke si hva Venstre vil foreta seg overfor Høyre og Frp hvis Ap sier nei til deres forslag om midlertidig returstans.

– Når vi vet om det er et er flertall for dagens praksis eller ikke, må vi vurdere om denne saken står i veien for et videre samarbeid.

For KrF er saken derimot klar. Partiet støtter SVs forslag om en midlertidig stans i returer mens sikkerheten i landet vurderes nærmere.

– Jeg vil oppfordre partiene å ta et oppgjør med denne praksisen med midlertidig opphold for enslige mindreårige. Det er det vi preker om, sa KrFs Torhild Bransdal etter regjeringens redegjørelse i går.

Rødt og MDG stiller seg også bak SVs forslag.

Les også: – En stor skam for Norge

Nyeste fra Dagsavisen.no: