Innenriks

Eks-statsråder med på søksmål mot staten

Flere tidligere statsråder er medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon som nå går til klimasøksmål mot staten sammen med Greenpeace og Natur og Ungdom.

Bilde 1 av 4

– Oljeutvinningen og Oljefondet har vært en formidabel teknologisk, økonomisk, politisk og sosial suksess, men skader nå våre grunnleggende livsbetingelser. Da er det allerede på høy tid med et gjennomgripende skifte til en bærekraftig politikk for energi, miljø og økonomi, sier en av dem, Werner Christie.

Han var helseminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

Les også: SV ber oljepartiene slutte å sutre over oljen: – Lofoten-slaget er tapt

Melder seg inn

Blant medlemmene i Besteforeldrenes klimaaksjon finner vi også tidligere statsminister Kåre Willoch og Rakel Surlien, som var miljøvernminister i Willochs regjering.

Thorbjørn Berntsen, som var miljøvernminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering og deretter i Thorbjørn Jaglands regjering, er ennå ikke medlem, men sier til Dagsavisen at han nå skal melde seg inn.

– Hvordan stiller du deg til klimasøksmålet?

– Det tror jeg ikke at jeg bør si så mye om, men det er greit det. Det forandrer ikke på mine planer om å melde meg inn, svarer Berntsen.

Også andre tidligere statsråder er tilbakeholdne med å kommentere søksmålet.

– Som tidligere dommer vil jeg helst ikke ha noen oppfatning om dette søksmålet, sier Rakel Surlien.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må følge egen idealer

Werner Christie kommenterer derimot gjerne klimasøksmålet som starter i Oslo tingrett 14. november.

Der skal grunnlovens paragraf 112 om at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», prøves for retten, med bakgrunn i 23. konsesjonsrunde og oljeplanene i Arktis.

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund møter som partsrepresentant for Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Jeg støtter søksmålet fordi det tvinger fram en debatt om oljepolitikken er i samsvar med overordnede menneskerettigheter om trygghet mot usunne helseforhold og miljøødeleggelser, sier Christie.

– Våre politikere har nylig forsterket denne delen av grunnloven. Grunnloven er «tidløs politikk», prinsipper folk og politikere har nedfelt fordi de mener de bør følges i alle sammenhenger. Politikerne og demokratiet må følge sine egne idealer, mål og prinsipper for ikke å miste sin troverdighet, fortsetter han.

Den tidligere toppolitikeren viser også til FNs bærekraftsmål i denne anledning, og påpeker videre at det er mye som står på spill for de kommende generasjoner.

Les også: Miljøbevegelsen raser mot mulig oljeåpning i Lofoten

– Intet truer helsen mer

– Det er intet som truer den globale helsen mer enn et sammenbrudd i klimaet. Det vil utløse sult, migrasjon og konflikt med tilhørende fattigdom og elendige leveforhold for millioner. Det igjen vil utløse sykdom og epidemier av dimensjoner vi aldri tidligere har sett på planeten. Enhver som føler ansvar og forpliktelse for folks helse må arbeide intenst for å forhindre ytterligere global oppvarming og nedbrytning av miljøet og mangfoldet i naturen, understreker Christie.

– Det vil på ingen måte svekke vår livskvalitet.

Les også: Ap mener oljen må vike

– Har meldt meg ut

Christie, som har vært medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon omtrent fra starten, ser oganisasjonen som «et glimrende utgangspunkt for tverrfaglig politisk aktivisme med et tverrpolitisk og uangripelig formål.»

Andre medlemmer ser annerledes på det.

– Jeg har vært medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon i fem-seks år, men nå har jeg meldt meg ut på bakgrunn av dette søksmålet, sier Wenche Frogn Sellæg.

Hun var miljøvern-, justis- og sosialminister i regjeringene til Kåre Willoch og Jan P. Syse.

– Hvorfor har du meldt deg ut?

– Jeg har ikke lyst til å debattere dette, men du kan skrive at jeg har meldt meg ut av en organisasjon jeg har følt stor tilhørighet til, på bakgrunn av dette søksmålet, svarer Sellæg.

Johan C. Løken, som var landbruksminister i Kåre Willochs regjering, er fortsatt medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon, selv om han er enig med Sellæg.

– Dette er å misbruke jussen, mener Løken.

– Det skal dessuten veldig mye til at jeg stiller meg bak et søksmål mot den norske staten, tilføyer han.

– Hvilke perspektiv?

Christie holder på sitt.

– Det avgjørende i saken er ikke de juridiske spissfindighetene, men debatten om hvordan dagens energi- og miljøpolitikk bør vurderes i lys av de grunnleggende menneskerettigheter vi har vedtatt i grunnloven. Det avgjørende er hvilke perspektiv vil legger til grunn. Tenker vi bare på Norge, eller på verden og planeten? Tenker vi bare på valgperioden, vår egen generasjon eller også på våre barnebarns barn og de som kommer etter?

Mer fra Dagsavisen