Innenriks

Skolebyråden vil bortvise voldselever med en gang

Skolebyråden i Oslo ønsker at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning, skriver VG.

I et brev til regjeringen ved vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H), spør skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) også om mulighet til å begrense enkeltelevers bevegelsesfrihet på skolen.

Bakgrunnen er de siste månedenes oppmerksomhet om økningen i voldshendelser og trusler i Oslos videregående skoler, skriver VG.

Skolebyråden mener det trengs en lovhjemmel for å suspendere en elev i perioden fra en alvorlig hendelse har skjedd og fram til et eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret.

LES OGSÅ: Det skal bli enklere å utvise elever som utøver vold og trusler i skolen, lover kunnskapsministeren

– En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk. Derfor vil vi nå få til en diskusjon med departementet om et mer hensiktsmessig regelverk, sier Tellevik Dahl til VG.

På noen skoler har man opplevd at elever som har utført voldshandlinger mot elever eller lærere, har møtt opp på skolen som om ingenting har skjedd i dagene etter hendelsen.

LES OGSÅ: – Det var den forsiden med rektoren på Stovner videregående der han sa at han ikke kunne garantere for sikkerheten til elever og lærere. Det gikk en støkk gjennom meg da

Kunnskapsministeren sier imidlertid til NRK at Oslo kommune som skoleeier har store fullmakter til å lage sitt eget reglement.

– Vold på skolen er veldig alvorlig, og Oslo kommune har alle fullmakter til å utvise elever, også på dagen når slike ting skjer, sier Asheim, som likevel legger til at de skal se på regelverket på nytt.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen