Innenriks

– Når vi ser hvordan ekstremværet rammer oss, må vi drive klimatilpasning og forebygge skader

Ras- og flomsikring kommer til å bli prioritert i Aps alternative statsbudsjett, sier miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide.

Denne helga kan det igjen bli oversvømmelser i flere fylker i Sør-Norge på grunn av store nedbørsmengder, bare to uker etter en av de verste flommene i landsdelen noensinne.

– Når vi ser hvordan ekstremværet rammer oss, må vi drive klimatilpasning og forebygge skader ved å sikre elver og på andre måter, sier Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

– Det er umulig å forsvare et kutt i bevilgningene til ras- og flomsikring, fortsetter han.

Likevel er det nettopp det regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2018. Som Dagsavisen skrev fredag, er det snakk om en reduksjon på hele 43 prosent.

Fra 271 til 155 millioner

– I Olje- og energidepartementets budsjett er det i inneværende år satt av 271 millioner kroner til flom- og sikringstiltak. Summerer vi de samme postene i forslaget til neste års statsbudsjett, kommer vi til 155 millioner kroner, forteller Eide.

Dette er bare småpenger sammenlignet med hvilke skader ekstremværet påfører Norge. Bare skadene etter storflommen på Sørlandet i begynnelsen av denne måneden, kom på over en halv milliard kroner, ifølge Finans Norge. De nærmeste timene kan den regningen bli enda større.

– Det er økonomisk rasjonelt å forebygge. Det er billigere enn å reparere, påpeker Eide.

– I tillegg kommer de sosiale kostnadene, for det er jo bedre for en familie å ikke miste huset sitt enn å få et nytt hus etterpå.

– Hvor mye vil Ap sette av til ras- og flomsikring i sitt alternative budsjett? Blir det 271  millioner kroner som for inneværende år, eller mer?

– Det kan jeg ikke si noe om foreløpig, men vi har bestemt oss for at klima og klimatilpasning er noe vi skal prioritere. Ap tar dette på stort alvor. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) må få mulighet til å gjøre ting på en skikkelig måte, svarer Eide.

Han varsler også at Ap vil be regjeringen om en strategi over flere statsbudsjetter, når det gjelder ras- og flomsikring.

– Det tar tid å gjøre ting, forklarer Eide.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fire utsatte fylker

Både Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold kan oppleve flom i dag, ifølge Varsom.no.

Gult varsel gjelder for alle disse fire fylkene. Det innebærer fare for lokale oversvømmelser på grunn av raskt økende vannføring i bekker og elver, og også jordskred.

Åtte av ti skader som er meldt inn etter flommen på Sørlandet tidligere denne måneden, gjelder private hus og bygninger, mens næringslivet har meldt inn resten av skadene.

– Vi ser hvor sårbare vi er, så det er viktig at man forbereder seg for mer uvær og sterkere krefter, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK i etterkant av den flommen.

Les også: – Stortinget må pålegge norske kommuner flomsikring

Mer fra Dagsavisen