Innenriks

Synes SV-forslag er «litt komisk»

– Det er litt komisk at SV, som kritiserer kutt i statsbudsjettet, samtidig vil verne så mange områder for oljeaktivitet.

Det sier nybakt medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Frp, Gisle Meininger Saudland.

– Dette forslaget vil jo føre til et stort inntektstap for landet, påpeker han.

Saudland sliter dermed med å skjønne hvor SV vil hente pengene fra når partiet ønsker seg mer penger til ulike gode formål.

Les også: Disse områdene vil SV stenge for oljeselskapene

26 områder

Det var i Dagsavisen tirsdag at SV tok til orde for å gjøre hele 26 til dels veldig store havområder «petroleumsfrie», i betydningen av de blir forbudt område for oljeselskapene.

– Dette er områder som er helt avgjørende for fisk og sjøfugler. Våre fiskeressurser er helt avhengige av disse områdene. Det å gjøre disse områdene petroleumsfrie vil sikre inntektene fra fisket, som er en helt utrolig viktig eksportnæring for Norge, argumenterte partiets Lars Haltbrekken.

Saudland, på sin side, mener at det ene utelukker ikke det andre.

– Vi er jo en stor oljenasjon samtidig som vi er en stor fiskerinasjon. Det vi må gjøre er å finne en god balanse mellom oljeinteressene og fiskeriinteressene. Det å kutte av det ene beinet vi står på, er ikke lurt, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kortere liste

– Jeg ser ikke bort fra at noen av områdene SV omtaler, ikke er egnet for oljevirksomhet, men vi kan ikke verne for vernets skyld. Først må vi innhente kunnskap og se på hvilke områder som har de største verdiene. Hvis vi skal verne må det være de mest sårbare områdene, fortsetter Saudland.

– Hvor lang ville SVs liste blitt hvis Frp hadde laget den?

– Det skal jeg ikke tippe på, men jeg tror ikke vi ville ha hatt med mange av disse områdene. Vi ville ha basert vår liste på hvor de største verneverdiene er.

Saudland sier også at han tror oljeinntektene vil fortsette å være viktige for Norge i mange nye tiår.

– Frp er komisk

SVs Kari Elisabeth Kaski føler seg overhodet ikke rammet av Saudlands kritikk. SV har i alle de foregående fire årene, og også i år, foreslått å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, påpeker hun.

– Likevel får vi råd til en mer sosial og miljøvennlig politikk. Så det er jo kritikken fra Frp som er komisk, sier Kaski.

Til Saudlands forslag om å innhente mer kunnskap, har hun følgende å si:

– Det er jo på bakgrunn av kunnskap vi faktisk har hentet inn, at SV foreslår dette, påpeker Kaski, med henvisning til forslaget om mange petroleumsfrie soner.

Mer fra Dagsavisen