Innenriks

Verstingene skal utvises

Det skal bli enklere å utvise elever som utøver vold og trusler i skolen, lover kunnskapsministeren. Samtidig får politiet 30 millioner kroner ekstra for å forebygge skolevold.

Bilde 1 av 2

Det kom fram under gårsdagens hastemøte om vold og trusler i Osloskolen hos kunnskapsministeren.

– I dag er det rett og slett for vanskelig å utvise elever som utgjør en alvorlig trussel på skolen – selv i tilfeller der rektor mener det er nødvendig, bekrefter konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H), som selv tok initiativ til gårsdagens toppmøte om Osloskolen.

Initiativet kom etter at rektor på Stovner videregående skole, Terje Wold, sist uke sa til Dagsavisen at han på grunn av vold og uro ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø, og at han fryktet at elever og ansatte på skolen kunne bli skadet.

– Eksemplene som har kommet fram, er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende. Slik som dette kan vi rett og slett ikke ha det i norsk skole, uttalte Asheim til Dagsavisen.

I går møttes flere statsråder, Oslo-topper og politi for å diskutere hva som kan gjøres for å snu den negative trenden. Til stede var blant andre justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), sjef for Oslo-politiet Hans Sverre Sjøvold og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Etter møtet pekte kunnskapsminister Henrik Asheim særlig på tre tiltak:

* Regelverket for bortvisning av elever ved alvorlige episoder med vold og trusler, må endres slik at det fremstår som et reelt verktøy for skolene.

* Elever som bortvises må møtes med en annen form for aktivitet og kompetente voksne slik at situasjonen ikke forverres ved at de støtes ut.

* Informasjonsflyten mellom skole og politi må bedres slik at manglende utveksling av informasjon ikke står i veien for bekjempelse av vold og uro i skolen.

Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen.

Les også: Blir bedt om å punge ut: – Dette er en sak som ikke bare handler om Stovner

Veiskille

Under gårsdagens toppmøte pekte flere på at man nå befinner seg ved et viktig veiskille i bekjempelsen av vold, trusler, narkotikahandel og uro blant utsatt ungdom i hovedstadsskolen:

– Vi kan ikke ta lett på de utfordringene vi ser i hovedstadsskolen. Vi må stanse det nå. Det er nå vi har sjansen. Både Stockholm og København har så store problemer at det å snu det der vil være en langt større materie. Her har vi faktisk sjansen, sier integreringsminister Sylvi Listhaug.

Hun peker på kommende midler til Oslo Sør, budsjettøkning for politiet på Grønland og på økte midler på integreringssiden, som regjeringens virkemidler.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier dette til Dagsavisen:

– Vårt hovedfokus vil være samarbeid med skolene og kommunene helt ned på individnivå for å bryte en kriminell løpebane. Samtidig må vi sette klare grenser for uønsket atferd gjennom straffesporet, sier Sjøvold.

Han medgir samtidig at midlene politiet i dag disponerer ikke strekker til.

– Vi ligger etter med å etterforske alle straffesakene og skulle vært mer aktive i det forebyggende arbeidet, sier han.

– Er du redd for at denne situasjonen kan komme til å vare eller forsterkes ytterligere framover?

– Jeg tror det som alle på møtet var enige om, er at vi nå har en mulighet til å stoppe de negative utviklingstrekkene.

– Gjør vi ikke noe nå er jeg redd for at det kan vokse seg så stort at vi også kan oppleve tilstander som vi har i andre naboland, sier Sjøvold, som mener vi bør lære av erfaringene i Sverige og Danmark.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Har sviktet

– På et eller annet tidspunkt snudde man kanskje ryggen til uten å se hva som skjedde, og satt dermed heller ikke inn de nødvendige tiltak, legger han til.

– Vurderer du som politimester i Oslo at man står ved et viktig veiskille?

– Ja, jeg mener det. Med gode samarbeidsstrukturer på plass, har vi alle muligheter for å lykkes. Oslo kommune og Oslo politidistrikt er tunge aktører, og med utsikter til et bra budsjett er jeg optimistisk etter dette møtet, sier politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold til Dagsavisen.

Under gårsdagens toppmøte, var skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), opptatt av betydningen av å se hele mennesket og forstå årsaken til at elever faller utenfor:

– Uønskede hendelser, med grove episoder med mobbing og krenkelser, vold og trusler mot elever og medarbeidere, hærverk og omsetning av narkotika – dette kommer ikke av seg selv. Det er et resultat av at vi på et eller annet tidspunkt, på ett eller annet sted i det 18-årige utdanningsløpet, har sviktet.

– Volden er i mange tilfeller et uttrykk for marginalisering og utenforskap. Samtidig er jo behovet for fellesskap det samme, også for dem som står utenfor. Og når samfunnet svikter som fellesskap – søker de heller andre fellesskap, sa byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Les også: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

Mer fra Dagsavisen