Innenriks

Ap mener oljen må vike

Sårbare fiskeriressurser som tobis, må gis forrang fremfor oljeinteressene, mener Ap.

– Føre var-prinsippet må gjelde, sier Aps nye nærings-politiske talsmann, Terje Aasland.

Av onsdagens utgave av Dagsavisen gikk det fram at Miljødirektoratet har gitt Statoil tillatelse til å bore en brønn på Vikingbanken, til tross for sterke advarsler fra både faginstanser og fiskerinæringen. Det aktuelle området er nemlig gyteområde for tobis, som er en nøkkelart i økosystemet der.

Statoil har fått sin tillatelse til å bore selv om tobisbestanden på Vikingbanken ifølge Miljødirektoratet er kritisk lav. Av den grunn har det ikke vært tillatt å drive fiske der i en årrekke.

Bakgrunn: Fiskerne må ligge unna denne sårbare fisken, men Statoil får bore i gyteområdet

– 110 prosent trygge

Norges Fiskarlag har varslet at de vil anke saken inn for Klima- og miljødepartementet. Aasland støtter Fiskarlaget i det.

– Miljødirektoratet bør vurdere tillatelsen som er gitt, på nytt, sier han.

– Vi må være 110 prosent trygge på at tobisbestanden ikke forringes ved oljeaktivitet. Der det er tvil eller hvor det er snakk om sårbare fiskeslag, bør det gis forrang, fortsetter han.

Aasland understreker også at dette handler om forvaltningen av evigvarende ressurser som har stor betydning for Norge.

– Det å bygge høstbare fiskeriressurser er viktig økonomisk og innebærer et stort potensial for videreutvikling av fiskeriene våre, fra Nordsjøen til Barentshavet, påpeker han.

– Stoler du ikke på Statoil som sier de har tatt forholdsregler?

– Statoil gjør mye bra og er et solid og seriøst selskap, men i dette tilfellet er det snakk om en viktig bestand av tobis, som er en sårbar art, som har blitt bygd opp over lang tid, som er unntatt fra fiske og som er livsgrunnlaget for andre arter. Da må vi også være 110 prosent trygge på at det ikke skjer noe med den.

– LoVeSe

Det at Ap vil gi sårbare fiskeriressurser forrang, er godt nytt for flere områder enn Vikingbanken, mener Fredrik Myhre, fiskeri- og havrådgiver i WWF Verdens naturfond.

– LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) er et høyrelevant område. Der har man verdens største torskebestand, og 70 prosent av all fisken som fiskes i hele Norskehavet og Barentshavet er innom dette området i løpet av livet sitt. I tillegg finnes verdens største kaldtvannskorallrev her og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni, opplyser Myhre.

– Mørebankene er et annet høyrelevant område, og det samme er iskanten. Dette er alle områder som Havforskningsinstituttet sier ikke skal utsettes for oljeaktivitet på grunn av risikoen for å ødelegge naturverdiene, tilføyer han.

Også leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er «veldig glad» for at Ap vil gi sårbare fiskeslag forrang.

En av hans medlemmer er Helge Olav Vikshåland fra Karmøy, som har fisket tobis siden 1980-tallet. Den lille fisken har vært en viktig inntektskilde både for ham og flere hundre andre fiskere. Nå er Vikshåland sterkt kritisk til Miljødirektoratet.

– Det direktoratet velger å gjøre her, er å la Statoil bore midt i indrefileten, sier han.

Den erfarne fiskeren mener det ikke lenger er noen vits i å ha en dialog med Miljødirektoratet når de som står mot oljeinteressene, ikke blir hørt.

– Direktoratet kjører bare over Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og næringslivsorganisasjonene. Det kan ikke være slik at én part alltid vinner fram i disse sakene, sier Vikshåland.

– Sak i Stortinget

I Dagsavisen i går uttalte Miljødirektoratet at de «har satt strenge krav» til Statoils utslipp ved brønnboringen på Vikingbanken. Det beroliger likevel heller ikke SV.

– SV kommer til å ta saken opp i Stortinget og utfordre klima- og energiministeren til å stanse boringen, opplyser partiets Kari Elisabeth Kaski.

– Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal behandles i løpet av denne stortingsperioden. Der vil SV foreslå at det ikke tillates oljeboring i de sårbare og verdifulle områdene som er identifisert. Vikingbanken er et slikt område, fortsetter hun.

Dagsavisen har bedt om en kommentar fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, men det har vi fått nei til fordi Statoils tillatelse kan bli gjenstand for en klagesak. Olje- og energidepartementet henviser til Klima- og miljødepartementet.

Mer fra Dagsavisen