Innenriks

– En stor skam for Norge

Verge Ine Johannessen er rasende på norske politikere som ikke har gitt mindreårige asylsøkere en trygg havn i Norge. Nå skal 130 av dem sendes ut.

Bilde 1 av 2

– Situasjonen er prekær for dem som nå fyller 18 år. De er helt desperate.

Ine Johannessen, er nestleder i Vergeforeningen og verge for fem afghanske ungdommer som har en midlertidig oppholdstillatelse. To av dem skal returneres til Afghanistan i løpet av høsten. Det siste året har hun og andre verger gått hardt ut mot det de mener er en uholdbar behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

I fjor fikk regjeringen støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt. Denne regelendringen har ført til voldsom økning i antallet enslige mindreårige som får midlertidig opphold – som betyr at de kan sendes ut når de fyller 18 år. Selv om en ung enslig asylsøker kommer fra et område som vurderes som utrygt, kan de nå returneres til et annet sted i hjemlandet som defineres som trygt.

Flere partier vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold til mindreårige, og Venstre og KrF har sagt at denne saken er like viktig for dem som «asylbarnsaken». Nylig varslet Arbeiderpartiet i VG at de skal fremme et forslag når Stortinget samles i oktober. Målet med forslaget er at færre mindreårige skal få midlertidig opphold. Høyre og Frp har avvist overfor Dagsavisen at det er aktuelt å endre dagens praksis.

Les også: Unge asylsøkere går til grunne

– For sent på banen

Johannesen er glad for at det kanskje blir flertall for en endring av dagens praksis, men hun er ikke imponert over politikerne.

– Det er en stor skam hvordan Norge har behandlet disse ungdommene. Jeg vil sidestille det med psykisk terror. De jeg har vært verge for var glade og fulle av håp da de kom til Norge og trodde at de endelig hadde funnet en trygg havn. Nå har de gitt opp, de orker ikke mer.

Flere av dem hun har vært verge for har flyktet ut av landet, til Frankrike og Tyskland. Hun forteller at hun har kontakt med frivillige som jobber med flyktninger i Paris.

– De er forferdet over hvordan norske myndigheter har behandlet disse ungdommene. Jeg synes politikerne kommer veldig sent på banen når 130 ungdommer blir deportert de neste månedene, sier Johannessen.

128 av de 130 asylsøkerne som fyller 18 i år, og som skal sendes ut hvis de ikke får omgjort sine vedtak, kommer fra Afghanistan. At majoriteten av de afghanske asylsøkerne har fått en midlertidig oppholdstillatelse, skyldes også at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. I dag er det bare to provinser i Afghanistan som er definert som utrygge.

– Overvekten av de enslige mindreårige asylsøkerne som har fått midlertidig opphold har helt klart et beskyttelsesbehov. Hadde de fått behandlet sine søknader før 1. oktober 2016, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, ville mange fått varig opphold og kunne startet sine liv i Norge. Nå dømmes de til internflukt i Kabul, som er farligere enn noensinne, uten familie eller nettverk, sier Johannessen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Traumatiserte

Både UDI og en rekke organisasjoner har kommet med alarmerende rapporter om situasjonen på mottakene der de enslige mindreårige asylsøkerne bor. Det har vært flere selvmordsforsøk, og mange sliter tungt psykisk. Så langt i år har rundt 170 ungdommer forsvunnet fra norske mottak.

– Jeg synes det er veldig trist at politikerne ikke har forstått alvoret, sier Johannessen.

Mona Reigstad Dabour, fungerende politisk rådgiver i NOAS, deler bekymringen til vergene.

– I saker vi mottar i rettshjelpsarbeidet vårt, ser vi at midlertidig opphold er gitt ungdom som har psykiske helseproblemer og som har opplevd traumatiske hendelser som gjentakende grov vold og drap av nære familiemedlemmer. Noen av ungdommene har bodd flere år utenfor landet de forventes å returnere til når de fyller 18, og har ikke familie eller annet nettverk som kan gi dem støtte ved retur, sier hun.

Les også: Flere enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold

– Norge har sviktet dem

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, har engasjert seg sterkt i saken.

– Jeg mener dette er en av de svakeste gruppene vi har, og jeg mener Norge har sviktet dem. Denne saken bør stå høyt på agendaen til Venstre i regjeringsforhandlingene denne høsten, sier han.

Guri Melby (V) uttalte til Dagsavisen før valget at denne saken er like viktig som «asylbarnsaken» var for Venstre etter valget i 2013.

– Venstre skal være et parti som gir folk muligheter, og som tar vare på de svakeste. Vi må ha som mål å skrote hele ordningen, sier Hustveit.

Han synes det er positivt at Ap foreslår en oppmykning.

– Men hvis de ikke vil gjeninnføre rimelighetsvilkåret, vil det fremdeles være flere barn som får midlertidig opphold enn før Ap, Sp og regjeringen fjernet det.

Dagsavisen har kontaktet Venstre sentralt. De kan foreløpig ikke si noe mer enn at saken står høyt på agendaen og at de vil kjempe for den. Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsmann i Ap, forteller at de ikke har det varslede forslaget klart ennå.

– Vi kommer til å fremme et forslag om at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier som skal tas med i vurderingen før UDI gjør vedtak.

Ap vedtok på landsmøtet at bruken av midlertidighet må ned, men vil ikke gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt.

– Vi står for det vi var med på å vedta gjennom asylforliket, men midlertidighet er skadelig, så det må vi ha minst mulig av.

Ettersom SV, Rødt, MDG, Venstre, KrF og Ap alle vil endre dagens praksis, kan Senterpartiet, som ABC Nyheter nylig skrev, avgjøre om det blir en endring.

Heidi Greni, innvandringspolitisk talskvinne i Sp, kan ikke si noe om hvor de vil lande i denne saken.

– I utgangspunktet står vår politikk fast, men vi vil selvsagt ta en grundig vurdering av Ap sitt forslag når det kommer til Stortinget. Vi har sagt at vi må sørge for at ungdommene blir bedre ivaretatt på mottak, og at oppfølgingen av deres psykiske helse må styrkes. Det er ingen tvil om at de lever i en presset situasjon.

Les også: Varsler nytt asylopprør

Nyeste fra Dagsavisen.no: