Innenriks

Vil ha klimasoner

Lavutslippssoner må innføres også i mindre byer uten helseskadelig luft, mener Zero.

Så langt har lavutslippssoner for å krympe bruken av fossilbiler, i hovedsak blitt sett på som et virkemiddel for å redusere luftforurensningen i storbyer som Oslo. Det blir for snevert, mener Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero.

– Ikke alle byer har helseskadelig luft, men alle byer har klimautslipp. Nå må vi komme i gang med både å fjerne den helseskadelige lufta i byene og redusere klimautslippene der, slik at vi når utslippsmålene. Lavutslippssoner med gebyrer også i mindre byer, vil bidra til å få fart på overgangen til utslippsfri biler, argumenterer Gjerset.

Les også: Inviterer til nytt klimaforlik

– Ja, tja, nei

11. september skrev Dagsavisen at fire Ap-styrte storbyer, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, nå vil gjennomføre samme tipunktsplan for å redusere klimautslippene. Zero hilser planen velkommen, men mener den også burde hatt et 11. punkt - innføring av lavutslippssoner.

– I Oslo vil vi innføre en lavutslippssone for tunge dieselkjøretøy denne høsten, opplyser byrådsleder Raymond Johansen.

Den nasjonale forskriften om lavutslippssoner, som Stortinget vedtok i desember, tilsier at de kun kan brukes for å bedre luftkvaliteten. I likhet med Zero, ønsker Johansen seg en utvidet bruk.

– Vi ønsker å kunne bruke lavutslippssoner i større grad også for å oppnå kutt i klimagassutslipp. Vi vil gjerne jobbe med andre byer for å få en slik endring fra regjeringen, sier han.

Men i de øvrige Ap-styrte storbyene med kraftig klimafokus, får Zeros forslag en blandet mottakelse.

– Vi har per nå ingen konkrete planer om lavutslippssoner, men utelukker det heller ikke, sier Robert Greiner, politisk rådgiver for ordfører Kristin Røymo i Tromsø.

– Vi har de siste årene hatt den reneste bylufta som er målt i Trondheim siden det ble startet med målinger av dette på 1990-tallet. Det er derfor ikke et tiltak vi har behov for i Trondheim, sier Geir Waage, kommunalråd og gruppeleder for Ap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Har ombestemt seg

I Bergen har bystyret to ganger vedtatt å opprette lavutslippssoner så snart Stortinget ga kommunene hjemmel til dette. Likevel blir det ikke lavutslippssoner i Bergen nå, ifølge Bergensavisen. I stedet vil byrådet der satse på miljødifferensierte bompenger.

– Det er unødvendig byråkratisk og dyrt å etablere to nesten identiske avgiftsordninger, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti.

Marius Gjerset i Zero lar seg ikke avskrekke. Han tror at ikke bare privatpersoner, men også næringslivet, i stor grad vil gå over til nullutslippsbiler hvis lavutslippssoner med gebyrer blir vanlig i byer her til lands. For ytterligere å få ned klimautslippene, mener Gjerset at det på sikt også bør komme nullutslippssoner som vanligvis bare nullutslippskjøretøy får kjøre inn i.

Mer fra Dagsavisen