Innenriks

Avslår asylkrav

Erna Solberg og Siv Jensen avviser kravet fra KrF og Venstre som vil ha slutt på at enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.

Av Jens Marius Sæther og Sofie Prestegård

I gårsdagens avis gjorde KrF og Venstre det klart at de kommer til å gi Høyre og Frp hard motstand i asylpolitikken. Den viktigste kampsaken for partiene er å få slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere som har økt kraftig siden 2015. Begrensningen i oppholdstillatelsen betyr at mange av dem risikerer å bli sendt tilbake til hjemlandet når de fyller 18 år. De siste to årene har flere hundre ungdommer forsvunnet fra norske mottak.

– KrF kommer til å være krystallklar: Dagens praksis med midlertidige tillatelser for barn må endres, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide.

Guri Melby i Venstre sammenlignet med «asylbarnsaken» for å vise hvor viktig denne saken er for støttepartiene.

– For oss står den like høyt på agendaen som kampen for de lengeværende asylbarna ved forrige valg.

Les også: Varsler nytt asylopprør

Vil ikke gi etter

Etter stortingsvalget i 2013 ble det store samarbeidsproblemer mellom regjeringen og støttepartiene da saken om de lengeværende asylbarna var oppe til debatt. KrF og Venstre satte hardt mot hardt og fikk til slutt regjeringen med på at 185 asylbarn og deres familier skulle få bli i Norge. Nå vil de kjempe like hardt for at det ikke lenger skal gis midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkerne. Statsministeren avviser kravet.

– Regelen vi har for enslige mindreårige asylsøkere i dag, er den samme som de rødgrønne vedtok. Det er et bredt flertall bak innstrammingen. Jeg mener det er en riktig innstramning, fordi det er viktig å forhindre at barn, som egentlig ikke har et beskyttelsesbehov, reiser, sier Solberg til Dagsavisen.

Frp-leder Siv Jensen er like klar i sin avvisning:

– Frp er imot å liberalisere dette regelverket. Vi trenger en streng politikk for å forhindre at barn uten beskyttelsesbehov legger ut på en farefull reise til Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap vil endre praksis

Selv om det er et bredt flertall bak innstrammingene i asylpolitikken, som blant annet har ført til at langt flere enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold, er det langt fra sikkert at Solberg og Jensen får flertall for å fortsette dagens praksis hvis de kommer i posisjon etter valget. I fjor stemte et flertall på Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser. På Aps landsmøte i vår gikk partiet inn for å endre dagens praksis.

– Vi mener at denne endringen kan gjøres innenfor rammene av dagens regelverk. Vi har også vært klare på at barnets sårbarhet må vurderes. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, sier Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsmann for Ap.

Han mener det er «svært bekymringsverdig» at stadig flere mindreårige får en midlertidig oppholdstillatelse.

– Og det er minst like bekymringsverdig at vi har en regjering som virker ute av stand til å håndtere dette. Nå skal vi vinne valget og få orden på sakene, sier Lauvås.

Viktig sak for SV

SVs Karin Andersen gjør det klart at partiet skal «jobbe knallhardt» for å endre dagens praksis.

– SV har flere ganger støttet og fremmet forslag om å oppheve midlertidig opphold for barn. Vi har også foreslått at disse barna må bli tatt under omsorg av barnevernet, og ikke UDI, slik det er i dag. Det er diskriminering av barna.

Hun kommer også med et lite spark til Venstre og KrF – selv om hun er enig i sak.

– I fire år har de støttet en regjering som har foreslått å utvide midlertidig opphold til å gjelde alle barn, også dem under 15 år. Bruken av midlertidighet har skutt i været under denne regjeringen. I 2015 var det 15 barn som fikk midlertidig opphold, i 2016 var det 244. I 2017 er det fram til nå 360. Staten har også blitt dømt for brudd på menneskerettighetene ved å ha fengslet barn til uttransport, sier Andersen.

– Vi vil jobbe knallhardt for å få snudd denne utviklingen, og vi håper at KrF og Venstre vil stille opp i den kampen.