Innenriks

Politikere klamrer seg til bilen

Ikke en eneste av stortingsrepresentantene som har bil vil kvitte seg med den med det første. Til det er kollektivtilbudet alt for dårlig, ifølge mange av dem som selv er med på å utforme kollektivtilbudet her til lands.

Bilde 1 av 3

Samtidig er det slik at ni av ti stortingspolitikere med bil, kjører en bensin- eller dieselbil.

Så selv om en rekke av våre øverste politikere har lovpriset de nye lavutslipps- og nullutslippsbilene, er det altså få av dem som så langt selv har skaffet seg miljø- og klimavennlig elbil eller hybridbil.

Les også: Bilelskeren som vil gjøre Oslo bilfritt

– Uten kollektivtilbud

Dette går fram av en spørreundersøkelse Dagsavisen har gjennomført blant stortingsrepresentantene om deres bilbruk. 140 av 169 representanter omfattes av undersøkelsen. Av dem oppgir 123 å ha én eller flere biler. Det tilsvarer 88 prosent av dem som har svart.

«Kan det være aktuelt for deg å kvitte deg med bilen og erstatte den med gange, sykkel og kollektivtransport?» er et av de fem spørsmålene Dagsavisen har stilt stortingsrepresentantene.

Slik svarer tre av dem:

– Bor i en landkommune uten kollektivtilbud, noe som gjør det helt nødvendig med bil, sier Morten Stordalen (Frp) Vestfold.

Heidi Greni (Sp) fra Sør-Trøndelag holder med.

– Det er helt uaktuelt, kollektivtransport er nærmest ikke-eksisterende der jeg bor, mener hun.

– Det er umulig å klare seg uten bil i distriktene, mener Ingebjørg Godskesen, som inntil nylig var Frp-representant fra Aust-Agder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke praktisk mulig

Også politikere bosatt i fylkene som skryter av å ha landets beste kollektivtilbud, avviser tanken på å kvitte seg med bilen. Blant dem Marianne Aasen (Ap) fra Akershus.

– Nei, ikke så lenge jeg har barn boende hjemme og bor i Asker. Ikke praktisk mulig å bo slik vi gjør nå uten bil.

Heller ikke Nikolai Astrup (H) fra Oslo klarer seg uten bil.

– Med tre små barn og mye kjøring i jobben, er det ikke aktuelt å kvitte seg med bilen, men jeg reiser kollektivt, sykler og går når det er mulig og hensiktsmessig.

Samtidig er det flere av de 17 i Dagsavisens undersøkelse som ikke har bil, som oppgir at de klarer seg utmerket uten.

– Jeg har ikke lappen. Reiser rundt i en langstrakt landsdel kollektivt, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra Troms.

Heller ikke Eva Kristin Hansen (Ap) fra Sør-Trøndelag har sertifikat.

– Så da blir det kjøring kollektivt for meg.

Det er en selvfølge for Venstre-leder Trine Skei Grande fra Oslo.

– Jeg bruker trikk. Jeg bor midt i byen og da bør en ikke ha bil. Bil bør forbeholdes dem som bor slik til eller har spesielle behov for transport for eksempel mellom barnehage og jobb, sier hun.

Les også: Her vil Høyre at bussen skal kjøre – uten sjåfør!

– Ikke god nok politikk

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er enig i at det mange steder i langstrakte Norge er vanskelig å klare seg uten bil.

– Men i de fleste større byene og tettstedene burde kollektivtilbudet være et godt nok alternativ for mange. Politikerne er jo flinke til å skryte av hva de bevilger for å få mer gange, sykling og flere til å reise kollektivt, påpeker Schlaupitz.

– Hvis kollektivtilbudet likevel er for dårlig, er det en erkjennelse av at politikken som føres ikke er god nok. I så fall må politikerne sørge for å få gjort noe med det, fortsetter han.

Det at stortingspolitikerne i så stor grad klamrer seg til bilen, kan også ha med gammel vane å gjøre, tror Schlaupitz.

– Har du hatt bil i mange år, har du vendt deg til å bruke den, selv om det er blitt enklere å sykle og reise kollektivt.

– Hva synes du om at ni av ti stortingsbilister eier en fossilbil?

– Det tar tid å bytte ut bilparken, og du kan ikke bare vrake en bensin- eller dieselbil som ellers er en god bil. Men jeg håper at de velger å kjøpe elbil, hvis de skal kjøpe ny bil.

Muligheten er stor for at Schlaupitz langt på vei vil bli bønnhørt, skal vi tro stortingspolitikerne. Om lag en tredel av dem som har bil, opplyser til Dagsavisen at de skal bytte bil eller vurderer å gjøre det om ikke altfor lenge. Av de 42 som svarer dette, er det bare to som vil kjøpe seg ny bil med bensin- eller dieselmotor. Alle de øvrige opplyser at de vil kjøpe elbil, hybridbil eller en annen null- eller lavutslippsbil.

Samtlige av politikerne fra KrF, Sp og Frp, som har svart Dagsavisen, har bil eller er i ferd med å skaffe seg en ny bil. Åtte fra Ap svarer at de ikke har bil. Det samme svarer tre fra henholdsvis Venstre og SV, to fra Høyre og MDGs representant.

Derfor må de fortsatt ha bil

Her er noen flere av politikernes forklaringer på hvorfor de ikke vil kvitte seg med bilen.

– Jeg er avhengig av bilen, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) fra Telemark til Dagsavisen.

Det er han ikke alene om på Stortinget.

– Langt å gå

Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap), valgt inn fra Nordland, forklarer sin bilavhengighet slik:

– Nei, der jeg bor er det lange avstander, nærmeste dagligvarebutikk er sju kilometer fra mitt hjem, og det finnes ikke kollektivtransport.

Partifellen Rigmor Aasrud fra Oppland oppgir også at hun trenger bil på grunn av reisevirksomhet i hjemfylket.

– Det blir litt langt å gå, sier Aasrud.

Helge André Njåstad (Frp) bor i Austevoll i Hordaland fylke.

– Og der går det en buss for dagen, så folk som bor slik har ikke bil fordi de har lyst, men fordi de må, understreker han.

Også om du bor i Lærdal i Sogn og Fjordane er det umulig å klare seg uten bil, mener stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

– Det finnes ikke tilstrekkelige muligheter for å kjøre kollektivt, mener hun.

Også partifellen Jenny Klinge innvalgt fra nabofylket Møre og Romsdal er avhengig av bilen.

– Jeg bor i gokk og det ville vært helt umulig uten bil, sier Klinge.

– Velkommen til Finnmark

Blant de bilavhengige SV-representantene finner vi Kirsti Bergstø, fra vårt nordligste fylke.

– Om noen lurer på hvorfor, ønsker jeg dem hjertelig velkommen til Finnmark, sier Bergstø.

Også Venstre-representant Kjetil Kjenseth fra Oppland finner bilen helt nødvendig, all den tid han bor fem kilometer utenfor Gjøvik sentrum.

– Der går det bare skolebuss morgen og tidlig ettermiddag, forteller Kjenseth.

Høyres Gunnar Gundersen, fra Hedmark oppsummerer det slik:

– Det er bilen som gjør det mulig å fungere i Distrikts-Norge og jeg har planer om å fortsette å gjøre det.

Mer fra Dagsavisen