Innenriks

NVE mener små vassdrag ikke er godt nok sikret mot store nedbørsmengder

De viser til at ansvaret ligger hos kommunene. NTNU-professor mener det er uansvarlig av NVE å skyve fra seg ansvaret.

De siste dagene har kraftig nedbør ført til store flom-ødeleggelser på Vestlandet.

Hardest rammet er den lille bygda Utvik i Sogn og Fjordane.

Mandag førte kraftig uvær til at begge elvene som renner gjennom vestlandsbygda ved Innvikfjorden, gikk over sine bredder og rev med seg både hus, bruer og veier.

Dermed ble den lille bygda i Stryn kommune helt isolert. Også strøm- og vannforsyninger ble kuttet.

Små vassdrag

Grethe Helgås i NVE forteller at det er mange små vassdrag i Norge som ikke er godt nok sikret mot denne typen nedbør.

– Som følge av klimaendringer, ser vi at det kommer regnflommer og skader i mindre vassdrag, hvor man ikke har så mye erfaring med denne typen skader, sier hun.

Hun mener det vil være behov for å sikre disse vassdragene bedre i fremtiden.

Også erosjon, såkalt utgraving, er et stort problem, mener Helgås.  At elvene blant annet drar med seg trær og sand kan skape store problemer og ødeleggelser.

– Dette er gjerne et større problem enn selve vannet, sier hun.

Ifølge Helgås må vi forvente oss mer intense nedbørsperioder som følge av klimaendringer.

– Vi oppfordrer kommuner til å skaffe seg oversikt over vassdragene og hvor det er bebyggelse. For å se om det er eksisterende verdier i nærheten av slike vassdrag, men også med tanke på ny bebyggelse.

Ansvar

Dagsavisen får opplyst fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser i sin kommune, og den lokale beredskapen.

– Det er i utgangspunktet den enkelte grunneier som har ansvaret for å sikre sin egen eiendom. Kommunen har ikke en juridisk plikt til å sikre alle steder, men vil normalt hjelpe sine innbyggere. Fra statlig side er det NVE som gir kommunene faglig og finansiell bistand til å gjennomføre sikringstiltak, forklarer Helgås i NVE.

Kommunene kan søke NVE om bistand til å få utført sikringstiltak. NVE har en årlig bevilgning til dette og prioriterer de stedene det er høyest risiko.

– Det betyr at vi ikke har mulighet til å gjennomføre tiltak alle steder der det er behov og kommunen/grunneiere må nok påregne å gjøre en del tiltak på egen hånd også.

Faller mellom to stoler

Professor Oddbjørn Bruland ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved NTNU mener det er uansvarlig av NVE og skyve ansvaret over på kommunene.

– Det er de som er i stand til å gjøre vurderingene. Da må de sikre nødvendig kompetanse og verktøy hos kommunen, sier han til Dagsavisen.

Han varslet NVE i fjor om at broene som går over elvene ned fra fjellet, ikke har god nok plass til at elven kan flyte gjennom når det kommer store nedbørsmengder.

Men opplevde at ansvaret faller mellom to stoler.

– Å si at dette er kommunens ansvar er drøyt og en belastning for kommunen det gjelder.

Ifølge Bruland vil vi få flere slike flommer om ikke staten får klarere ansvarsfordeling, og tar flomfaren alvorlig, skriver Bergens Tidende.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjenner seg ikke igjen

Grethe Helgås i NVE vil heller fokusere på den flomsituasonen de jobber med nå, og heller ta diskusjonen som Bruland reiser senere.

– Men vi kjenner oss ikke helt igjen i kritikken hans. Angående varslingen, hadde vi møter med både Statens vegvesen og kommunen for å gjøre tiltak angående broene, sier hun.