Innenriks

Lærere underrapporterer elevers fravær

Lærere fører ikke opp elevers fravær for å unngå at de mister vurderingsgrunnlag. – Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor. Ifølge Klassekampen har lærere ved flere anledninger justert elevers fravær for å redde dem fra å miste vurderingsgrunnlag.

Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund, sier at hun kjenner til slike tilfeller, men at hun ikke vet hvor utbredt det er.

– Slik jeg har forstått det, er dette særlig aktuelt når læreren frykter at manglende vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for hele skoleløpet og dermed vil falle helt ut av skolen, sier hun.

Finborud forstår de som tar det valget, men oppfordrer ikke til det. Hun legger til at det ofte er lærere og rektorer som blir enige om å ikke føre opp fravær.

Haugstad sier departementet ikke er kjent med en slik problemstilling, men at dette er helt uakseptabelt.

– Rektorer som saboterer stortingsvedtak svikter sitt ansvar, og bør følges opp deretter. Det er ikke opp til hver enkelt å velge å følge de reglene man selv liker. Det burde Finborud forstå, sier han. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: