Innenriks

Banker blir mindre fossile

Flere banker prøver å bli mer klimavennlige etter å ha blitt sterkt kritisert for sine oljeinvesteringer.

Bilde 1 av 2

I februar omtalte Dagsavisen en rapport fra Framtiden i våre hender (FIVH), som viser at norske banker har investert milliarder av kroner i selskaper som er involvert i utvinning av oljesand i Canada.

– Forkastelig, sa politisk rådgiver Anne-Karin Garberg i miljøorganisasjonen om dette.

I mai krevde om lag 70 kunstere i et opprop som Dagsavisen omtalte, at bankene måtte trekke sine «skitne oljeinvesteringer». Siden har om lag 80 andre kunstnere sluttet seg til oppropet. I begynnelsen av juni sendte de brev til KLP, Storebrand, DNB, Nordea, Danske Bank og Sparebank 1 med sitt krav.

Både FIVHs rapport og initiativet fra kunstnerne har fått følger.

Les også: - Fossilnæringen har lenge brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing

Har solgt seg ut

– Siden notatet til Framtiden i våre hender ble publisert har KLP solgt seg ut av selskapene Marathon Petroleum, Enbridge, Energy Transfer Partners, Phillips 66 og PetroChina, opplyser Marte Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP, til Dagsavisen.

– I brevet fra kunstneroppropet trekkes oljesand fram som et betydelig miljø- og klimaproblem. Det er vi i KLP enige med kunstneroppropet om, fortsetter Storaker.

– Derfor utarbeides det i disse dager en rapport om ukonvensjonell olje og gass for KLP, som vil gi oss verdifull innsikt i effekten på klima og miljø av denne typen aktiviteter. Denne innsikten vil vi bruke til å utøve aktivt eierskap mot olje- og gasselskapene i vår portefølje.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

På vei ut av kull

Også Storebrand kommer FIVH og de klimabevisste kunstnerne i møte.

– Oljesand er dårlig business, og derfor har vi trukket ut mesteparten av våre investeringer fra det. Det samme gjør vi med kull, som også sliter stort om dagen. Solenergi er nå billigere enn kull i 30 av verdens land. Vi reduserer videre CO2-utslippet fra våre investeringer, og investerer mer i bærekraftige selskaper, opplyser Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef bærekraft i Storebrand.

Bærekraftsmål 13

DNB synes det «er gledelig med stort engasjement rundt klima og bærekraft», går det fram av bankens svar på henvendelsen fra kunstnerne.

«DNB ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling», heter det videre i brevet. Det vises i den sammenheng blant annet til at banken ved årsskiftet hadde lånt ut 46 milliarder kroner til sol, vind og vannkraft. I fjor besluttet DNB dessuten å støtte opp under FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling, særlig mål nummer 13, som innebærer å «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem», går det også fram av svaret.

Men i motsetning til KLP og Storebrand varsler ikke DNB nedsalg i oljesektoren. «Norge er en olje- og gassnasjon, det reflekteres også i DNBs utlånsportefølje», skriver banken i stedet.

Endrer ikke

I FIVHs undersøkelse fra tidligere i år, ble Nordea kåret til verstingen blant de undersøkte bankene, med investeringer på hele 14,4 milliarder kroner i selskaper som er involvert i oljesand i Canada.

– Ingen av våre norske fond investerer direkte i selskaper involvert i utvinning av oljesand i Canada. Fond kan likevel være eksponert mot disse, gjennom at de er investert i andre fond som da har aksjer i slike selskaper, sier nå kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen om dette.

Heller ikke Nordea varsler noe nedsalg i oljeindustrien overfor Dagsavisen.

– Viktig kraft

Det samme er tilfellet for Danske Bank, selv om banken «deler bekymringene ved at utvinning og forbruk av fossile brensler» bidrar til klimaedringer.

FIVHs rapport viser at Danske Bank, som har 26 kontorer i Norge, har investert 2,2 milliarder kroner i selskaper som er involvert i oljesand i Canada.

– Ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået, forventes det primære globale energibehovet å øke med 35 prosent fra 2010 til 2035, og selv med utviklingen av lavkarbon og mer effektive energisystemer, vil fossile brensler forbli en viktig del av kraft- og brensellevering og støtte bred økonomisk utvikling over hele verden, sier pressesjef Tina Berggård i Danske Bank.

Mer fra Dagsavisen