Innenriks

– Skolebyråden må på banen

Osloskolene trenger hjelp til å bekjempe elevers vold mot lærere. Dette må løses politisk, og skolebyråden må på banen, mener Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Oslo.


I en rekke artikler i det siste har Dagsavisen satt søkelyset på elevers vold mot lærere i osloskolen. Slag, spark, trusler og ukvemsord er en del av hverdagen på enkelte skoler, og onsdag skrev Dagsavisen om en lærer som valgte å slutte i jobben sin fordi hun ikke orket mer.

– På slutten låste jeg døra til klasserommet for å beskytte elevene mine. Jeg opplevde at situasjonen var kommet ut av kontroll, sier hun til Dagsavisen.

Nå mener Aina Skjefstad Andersen at nok er nok, og at løsningen på problemet er et politisk initiativ til gjennomgang av systemet og mekanismene som gjør at disse sakene ikke blir håndtert skikkelig. Hun er leder i Utdanningsforbundet Oslo, som blant annet organiserer Oslos lærere.

Utfordrer byråden

– Historiene som har kommet ut den siste tiden om vold og trusler i osloskolen, viser at situasjonen er svært alvorlig for de involverte og for skolen. Den er så alvorlig at jeg mener skolebyråden må på banen, sier Andersen til Dagsavisen, og utfordrer dermed Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Når skolene forsøker å bruke miljøterapeuter og vektere, så tenker jeg at skolene mangler ressurser og fagfolk. Det må de få for å møte denne elevgruppen på en bedre måte, mener hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Inntakssystemet har skylda

Andersen mener også at en årsak til volden i en del av Oslos videregående skoler, er selve inntakssystemet.

– Vi har et inntakssystem i Oslos videregående skoler som fører til stor konkurranse mellom skolene om elevene. Da får vi noen skoler som sliter og som har en vanskeligere elevgruppe enn andre. Det er er politisk valg, mener Andersen.

– Vi bør få en jevnere fordeling av elevsammensetningen, slik at at ikke noen skoler får større trøkk enn andre, mener hun.

– Sånn skal ikke lærerne ha det i osloskolen. Det er viktig at alle elevene blir møtt og får den hjelpen de trenger, sier Andersen.

– Bra at lærere sier ifra

– Jeg er opptatt av at lærere skal ha tid og rom til å skape gode relasjoner med elevene og et trygt skolemiljø. Det er bra at lærere sier ifra når de opplever det motsatte, skriver skolebyråd Tone Tellevik Dahl i en epost til Dagsavisen, etter å ha fått referert Utdanningsforbundets synspunkter.

– Byrådet mener skoler med større utfordringer enn vanlig bør få mer ressurser enn andre skoler. I grunnskolen ansetter vi nå mange flere lærere på skoler med de største behovene. Det vil gi lærerne mer tid og nye muligheter til å skape et enda bedre skolemiljø, skriver Dahl, som også har satt i gang «en omfattende evaluering av hvordan vi fordeler ressursene til våre videregående skoler».

– Også her er målet å kanalisere mer ressurser til skolene som trenger det mest, skriver Dahl, som legger til:

– Samtidig vil jeg understreke at skolemiljøet i osloskolen generelt sett er veldig godt, noe både medarbeiderundersøkelser og elevundersøker viser. Men det er viktig at det settes inn tiltak når det gode skolemiljøet utfordres. Verktøykassen består blant annet av læringsmiljøteam som skolene kan få bistand fra til å utvikle positive skolemiljø, og ambulante team som gir veiledning til skoleledere i akutte saker.

Mer fra Dagsavisen